Ook het departement Onderwijs trekt naar de Brusselse Noordwijk. Het Arcadengebouw staat te verkommeren.

Eind 1998 krijgen de 1.200 ambtenaren van het Vlaams Onderwijs een nieuw onderkomen, het Hendrik Conscience-gebouw aan de Jacqmainlaan in de Brusselse Noordwijk. Die kantorenlaan is een vaste stek voor de Vlaamse Gemeenschap, na het Boudewijncomplex is Ferraris nu in opbouw en starten binnenkort de werken voor Conscience. Eén constante valt daarbij op : de Brusselse Groep De Pauw is de stuwende promotor. En de erfgenamen van de roemruchtige Charly De Pauw kunnen niet van Vlaamsvoelendheid worden verdacht.

Sinds 1991 bestaan al plannen om de onderwijsambtenaren uit het Arcadengebouw van het Rijksadministratief Centrum weg te halen een deel van hen zit overigens in diverse panden in de nabijgelegen Koningsstraat. Wat eens het glorieuze centrum van de Belgische ambtenarij moest worden, met kantoortorens rondom een Oostblokachtige esplanade aansluitend op het momument van de Onbekende Soldaat, blijkt nu te verkommeren. Lange gangen met kantoren als ziekenkamers, onpersoonlijk en vooral onfunctioneel. De Vlaamse overheid speelde even met de gedachte te renoveren, maar het bleek te duur en te moeilijk om voor de ambtenaren tijdens de werken een tijdelijk onderkomen te vinden. Bovendien zit er asbest in.

De eerste poging van de Vlaamse regering om de onderwijsambtenaren naar een nieuwe toren aan de Jacqmainlaan te halen, mislukte. De flirt met de NV Brunoord van de Antwerpse vastgoedgroep rond Bob Van Laer flopte op, onder meer, bezwaren van de Europese Commissie tegen het niet respecteren van de vrije medediging. De Groep Van Laer kreeg later, onder de nog steeds betwiste omstandigheid van particuliere gunning in plaats van openbare aanbesteding, de vernieuwbouw toegewezen van het oude Postgebouw tot nieuw Vlaams parlement.

Tweede en geslaagde poging. De Vlaamse regering gunde op 14 februari jongstleden de aanbesteding voor de Conscience aan de tijdelijke vereniging samengesteld door Immobiliën Jacqmain, CDP beide Groep De Pauw en CODIC, een Brits promotor. Het opmaken van de overeenkomst en het betekenen van het contract moet nog gebeuren.

Het gebouw, drie kleine met mekaar verbonden torens, is getekend door de Hasseltse architect Michel Jaspers. Vlaams minister van Financiën en Begroting Wivina Demeester (CVP), die verantwoordelijk is voor de ambtelijke huisvesting, bedacht de naam Hendrik Conscience, ?als eerbetoon aan de man die zijn volk leerde lezen.” Het onderwijsgebouw komt naast de Ferraris-toren, ?genaamd naar graaf De Ferraris die onder het Oostenrijkse bewind Vlaanderen gedetailleerd in kaart heeft gebracht.” Ferraris staat al goed in zijn derde verdieping ruwbouw en halfweg volgend jaar moeten de ambtenaren van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap er hun intrek nemen.

De beleggingswaarde van de Conscience beloopt 4,6 miljard frank. De Vlaamse Gemeenschap betaalt een jaarlijkse huurkoopprijs van 372 miljoen en is na 24 jaar eigenaar van gebouw en grond, zonder restwaarde. Ze heeft dan 8,92 miljard frank betaald, zonder rekening te houden met de inflatie.

Het kabinet van Demeester haast zich te vertellen dat het huurgeld op rekening komt van het bestaansmiddelenprogramma van de Vlaamse Gemeenschap en al is ingetikt in de zogenoemde begrotingsnorm-Demeester. Zeker weten, heet het, Onderwijsminister Luc Van den Bossche (SP) moet voor zijn nieuwe huisvesting niet bijkomend besparen in het onderwijs. Enige aankleding en verhuis betalen, ja dat wel.

Het Arcadengebouw dat straks wordt verlaten, is nog eigendom van de Belgische staat. De procedure om het naar Vlaanderen over te hevelen is moeilijk, maar ze loopt volop. Wat met het gebouw gebeurt ? Wivina Demeester wil het verkopen, aan een of andere vastgoedpromotor. Daar zal dus nog lang een nieuw zwart gat in de Brusselse binnenstad liggen.

G.D.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content