BRIEF AAN DE KROONPRINS

Prominente landgenoten geven hun advies aan de toekomstige koning

Geachte Heer, Beste Filip,

U hangt momenteel een beetje tussen ‘monseigneur’ en ‘sire’ in, dus gewoon ‘meneer’ leek me eigenlijk de beste aanspreking. Ik heb trouwens van uw Nederlandse collega begrepen dat hij ook niet vasthoudt aan die archaïsche titulatuur. Misschien moet u maar overwegen om daar meteen een Benelux-trend van te maken.

De aankondiging van het terugtreden van uw vader heeft naast de welverdiende lof aan zijn adres ook, enigszins voorspelbaar, aanleiding gegeven tot een vloedgolf aan bespiegelingen over de plaats van een koning in een moderne democratie. U hebt zelf politieke wetenschappen gestudeerd, dus u beseft zelf ook wel hoe logisch die vraag is. Monarchieën zijn immers zoals schildpadden en krokodillen een soort van levende fossielen: restanten uit een lang vervlogen tijdperk.

Dat hoeft geen nadeel te zijn. Ook kaarsen en windmolens bestonden al in de middeleeuwen en niet alleen zijn ze nog altijd bij ons, ze hebben zelfs nieuwe en nuttige functies gevonden. Dat heeft van allebei wel een grote aanpassing gevraagd: in de plaats van de kaarsen zijn het vandaag de windmolens die voor licht zorgen. En waar meneer pastoor er vroeger op stond dat de kaars uitging voor de romantiek begon, kiezen we tegenwoordig bijna unaniem voor het omgekeerde. In beide gevallen is dat trouwens een geweldige verbetering.

Ook de Belgische monarchie heeft de voorbije decennia grote stappen gezet om een rol te vinden die past in een moderne democratie. De meest terechte lof aan het adres van uw vader is dat hij daar actief aan meegewerkt heeft. Dat maakt de huidige discussie over een al dan niet protocollaire monarchie in mijn ogen ietwat onwezenlijk, al was het maar omdat niemand nog echt weet wat we ons moeten voorstellen bij zo’n niet-protocollaire koning.

De laatste keer dat een vorst in dit land geprobeerd heeft om af te wijken van een democratische beslissing, was immers toen uw oom weigerde om de wet te ondertekenen die abortus wettelijk toelaat. We weten allemaal hoe dat is afgelopen: de wet is er toch gekomen. Zoals het ook hoort overigens, voor een voorstel dat de steun geniet van een democratisch verkozen meerderheid.

Als er iets is wat ik u langs dit schrijven wil meegeven, dan is het dat: of ons land nu een republiek of een monarchie is, het is eerst en vooral een democratie. Democratie is geen instelling zoals koningshuizen of presidenten dat zijn, het is in de eerste plaats een principe. De geschiedenis én de actualiteit van dezer dagen leren ons dat het zowel door koningen als door presidenten gediend of met de voeten getreden kan worden. Ik ga ervan uit dat het uw ambitie is om úw koningschap ten dienste van die democratie te stellen. Indien dat niet zo zou zijn, hoeft u mij dat overigens niet te laten weten, want dan denk ik dat de Belgische monarchie in ieder geval geen lang leven meer zal beschoren zijn.

Zeker in een land met meerdere taalgroepen en concurrerende bestuurslagen is een staatshoofd dat boven het gewoel staat een nuttig en noodzakelijk tegenwicht voor een politieke en mediatieke markt die al te gretig leeft van het uitvergroten van al dan niet vermeende tegenstellingen. Zowel de ervaring van de laatste regeringsvorming als die van de nog steeds aanslepende Europese crisis sterken mij immers in mijn overtuiging dat samenwerking tussen verschillende bestuursniveaus alleen tot vooruitgang kan leiden wanneer dat gebeurt in een geest van samenwerking en wederzijds respect. Van coöperatief federalisme in plaats van confederalisme (voor zover iemand dat laatste nog correct kan omschrijven, maar dat is een ander debat).

Of u nu een verkozen president dan wel een erfelijke koning bent, maakt daarbij eigenlijk niet veel uit: de job van zo’n staatshoofd is om de onbeweeglijke en volstrekt neutrale as te zijn waarrond die samenwerking kan draaien. Eenvoudig is dat niet en u zult mij niet horen beweren dat ik u die klus benijd. Het moet best frustrerend zijn om te proberen de machine draaiend te houden zonder zelf aan de knoppen of zelfs maar het kleinste radertje te mogen raken. Maar als er één zaak is waaraan ik de voorbije dagen niemand heb horen twijfelen, dan is het uw plichtsbesef en zin voor verantwoordelijkheid.

It’s a dirty job but someone has to do it. Ik wens u oprecht veel succes.

Hoogachtend,

Bruno Tobback SP.A-voorzitter

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content