Het ACV heeft de nieuwe cao voor de bouw al goedgekeurd, maar het ABVV blijft dwarsliggen.

Het botert al een hele tijd niet meer tussen ACV-Bouw (de christelijke vakbond voor de bouwsector) en de Algemene Centrale van het ABVV, die de socialistische bouwvakkers vertegenwoordigt. Aan de basis van het dispuut ligt de discussietekst voor een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) waarover de sociale partners aan het onderhandelen zijn.

Samen met de werkgevers en de liberale vakbond vindt het ACV dat de tekst voldoende positieve elementen bevat om hem bij de eigen achterban te verdedigen. Maar hét twistpunt in de discussie is het voorstel om uitzendarbeid in de bouwsector toe te laten. Het ABVV is daar absoluut tegen gekant, omdat het vreest dat het sociaal statuut van de uitzendkracht veel minder gunstig zal zijn dan dat van de gewone bouwvakker. Volgens de vakbond zal ook de veiligheid in het gedrang komen als bouwvakkers zonder ervaring op het bouwterrein mogen werken.

Om zijn ongenoegen te uiten hield de socialistische vakbond de voorbije weken een aantal prikacties. Het ACV was daar helemaal niet van gediend en publiceerde vorige week maandag een paginagrote advertentie in De Standaard. Daarin werd het ABVV stevig op de korrel genomen. De christelijke vakbondslui verweten hun socialistische collega’s dat ze niet één constructief voorstel deden, hun leden foute informatie voorschotelden en de bouwvakkers door hun houding aan de politiek verkochten.

De tekst kwam over als een frontale aanval, maar Jacky Jackers, voorzitter ACV-bouw, relativeert de rel met de socialisten: ‘Het water tussen de vakbonden is niet zo diep als journalisten laten uitschijnen. Het deed ons pijn dat het ABVV ons verweet dat we de discussietekst klakkeloos aanvaard zouden hebben. Dat is pertinent onwaar. Maar over uitzendarbeid verschillen we niet echt van mening met het ABVV. Ook wij vinden dat we een equivalent voor uitzendarbeid moeten nastreven binnen het paritair comité van de bouwvakkers. Maar als dat niet kan, dan pleiten we voor een subcomité binnen het paritair comité van de uitzendarbeid. Volgens het eerder afgesloten interprofessioneel akkoord hadden we nog tot eind 2001 kunnen wachten om de knoop over uitzendarbeid door te hakken. Maar wij gaan ermee akkoord om de maatregel nu al in de cao op te nemen om de VLD te snel af te zijn. Die wil immers via het parlement het verbod op uitzendarbeid in de bouw- en schoonmaaksector ongedaan maken. Wij willen niet dat politici ons het gras voor de voeten wegmaaien. De sociale partners moeten zelf een stelsel kunnen uitbouwen dat garandeert dat er niet aan het statuut van de bouwvakker wordt geraakt. De cao-tekst biedt ons op dat vlak voldoende garanties.’

FILTERBLOKKADE

Met dat laatste gaat Hans Raes, federaal voorzitter van de socialistische Algemene Centrale, alvast niet akkoord. Volgens de ABVV-voorman zal het paritair comité van de uitzendarbeid niet accepteren dat er aparte voordelen komen voor de bouwvakkers. Hij wil het statuut van de bouwvakker niet te grabbel gooien. ‘En voor ons mogen enkel bouwondernemingen werkgever zijn in de bouwsector’, voegt hij er nog aan toe.

Daar is de federatie van uitzendbureaus (UPEDI) dan weer door in haar wiek geschoten. In een perscommuniqué liet Herwig Muyldermans, directeur van UPEDI, weten dat de uitzendsector met zijn kennis van de arbeidsmarkt mee de tekorten in de bouwsector kan wegwerken. Met voldoende garanties tegen zwartwerk en dezelfde rechten voor uitzendkrachten als voor vaste bouwvakkers.

Omdat het ABVV ook de voorgestelde loonsverhoging en de kilometervergoeding te laag vond, riep het zijn leden op om vorige week donderdag en vrijdag het werk neer te leggen. Dat leidde donderdagochtend tot een dramatisch ongeval. Bij een filterblokkade van de bouwvakkers in Kwaadmechelen botste een personenwagen tegen een rijkswachtvoertuig dat op de pechstrook stond. De bestuurder van de personenwagen kwam om het leven en twee rijkswachters raakten gewond. De blokkade werd onmiddellijk opgeheven, en zowel werkgeversorganisaties als de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) maakten van de gelegenheid gebruik om dat actiemiddel over de hekel te halen.

Vorige week donderdag kwamen de sociale partners opnieuw samen. De discussietekst werd op enkele punten aangepast. Zo werd de afschaffing van het vakantiegeld voor weduwen weer ingetrokken. Na overleg met de achterban besloot het ABVV de aangepaste tekst niet goed te keuren. Vrijdag 6 april zal de vakbond zich tijdens een buitengewone vergadering met zijn afgevaardigden over verdere acties bezinnen. Bij het ACV keurde een viervijfde meerderheid de cao-tekst wel goed.

Sociaal bemiddelaar Roger Cerbruyns zal nu de brokken moeten lijmen. Een cao zonder het ABVV is immers een akkoord dat tachtigduizend bouwvakkers buitenspel zet.

Eric Adams

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content