Gerrit Komrij en zijn voorkeurdichters.

De vijf keer per jaar verschijnende Poëziekrant begon zijn twintigste jaargang in een geheel nieuwe vormgeving. Het tevoren soms wat rommelige blad, opgebouwd uit een stoet van recensies, oogt nu fraaier dan ooit te voren. Het is overzichtelijker en speelt korter op de bal. Ook door zijn meer journalistieke benadering krijgt het stilaan de allures van een waar vakblad, dat nauw aansluit bij de hedendaagse poëziepraktijk en -kritiek.

Blikvanger in dit nummer is de nieuwe, door Gerrit Komrij samengestelde, driedelige bloemlezing uit de Nederlandse poëzie. Eigenlijk gaat het om een bundeling en actualisering van bloemlezingen die Komrij eerder samenstelde. Bij de cassette met de boeken hoort ook een cd, waarop Komrij met zijn wat schriele stem 45 gedichten voorleest. De redactie van Poëziekrant vroeg tien dichters om een commentaar bij deze uitgave. Bijzonder verhelderend zijn de antwoorden daarop echter niet. De appreciaties blijken vooral af te hangen van de hoeveelheid gedichten die Komrij van de dichter in kwestie heeft opgenomen ; dat zegt dus niet zoveel.

De bloemlezing is zonder enige twijfel een zinnige en unieke uitgave, maar, zeker in het laatste deel, met de poëzie uit de 20ste eeuw, weerspiegelt ze natuurlijk alleen Komrijs kijk op wat er in die tijdsspanne is verschenen. Voor de overige delen lijkt dat wat anders te liggen, zeker voor het deel over de middeleeuwen, dat ?objectiever? oogt, wat ook te maken heeft met de problematische beschikbaarheid van die poëzie. In dit deel bevat de bloemlezing dan ook veel gedichten die inderdaad meer aandacht verdienen dan ze tot nu toe kregen.

Maar het houdt weinig steek om, zoals niet opgenomen dichters zich wel eens laten ontvallen, het bestaansrecht van deze bloemlezing zelf in twijfel te trekken. Het is tenslotte niet Komrij die de canon bepaalt, hij is alleen de enige geweest, tot nu toe, die zich door al deze poëzie heeft geworsteld en daar naar zijn smaak de beste uit heeft gelicht. Dat is wat een bloemlezer hoort te doen. Zijn keuze is legitiem, omdat ze veel lezenswaardige poëzie samenbrengt, maar wie zich zorgen maakt over zijn eigen plaats in de literatuurgeschiedenis, gaat toch best elders zijn beklag doen.

M.R.

Poëziekrant, Hoornstraat 11, 9000 Gent, 250 fr.Gerrit Komrij, ?De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 3000 en enige gedichten?, Bert Bakker, Amsterdam, 4104 blz., 1500 fr.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content