Eind november verschijnt van de hand van Bill Gates, baas van Microsoft, het boek “The road ahead. ” Dit blad brengt daarvan, verspreid over twee afleveringen, een exclusieve voorpublikatie.

Toen Adam Smith in 1776 The Wealth of Nations het begrip markt beschreef, stelde hij dat iedereen in de markt volledig gefundeerde beslissingen zou kunnen nemen en dat de hulpbronnen van een samenleving efficiënt gedistribueerd zouden worden als elke koper de prijzen van elke verkoper zou weten en elke verkoper wist wat elke koper wilde betalen. Tot op vandaag is dat ideaal van Smith nog niet bereikt omdat eventuele kopers en verkopers zelden beschikken over de volledige informatie over elkaar.

Een klein aantal markten benadert al het ideaal van Adam Smith. Op de valutamarkt en bij een aantal andere produkten wordt gewerkt met efficiënte elektronische markten die voortdurend bijna volledige informatie bieden over vraag, aanbod en prijs, en dat wereldwijd. De meeste markten werken echter nog absoluut inefficiënt. Als u bijvoorbeeld een dokter, advokaat, accountant zoekt, of als u bezig bent een huis te kopen, dan is de informatie die u hebt, altijd onvolledig en is het moeilijk om vergelijkingen te maken.

De informatiesnelweg zal de elektronische markt uitbreiden en er de ultieme tussenpersoon van maken, de universele bemiddelaar. De verkoper en de koper zullen steeds vaker als enigen bij een transaktie betrokken zijn. Alle goederen die er in de wereld te koop zijn, zult u kunnen bestuderen, vergelijken en, dikwijls, op maat bestellen. Als u iets wil kopen, zult u uw computer kunnen opdragen om het voor u te vinden tegen de beste prijs bij elke aanvaardbare bron, of u kunt uw computer vragen om te gaan “pingelen” met de computers van de verschillende verkopers. Informatie over verkopers en hun service zal beschikbaar zijn voor alle computers, die op de snelweg aangesloten zijn. Dat zal ons een nieuwe wereld binnenleiden, waar het kapitalisme een lage friktie en een lage overhead heeft, waar de marktinformatie overvloedig is en waar transakties weinig kosten. Het wordt de hemel op aarde voor kopers.

Naarmate de informatiesnelweg op steeds meer terreinen de rol van marktmaker zal gaan overnemen, zullen traditionele tussenpersonen werkelijke waarde moeten toevoegen aan een transaktie om hun kommissie te kunnen rechtvaardigen. Zo zouden winkels en dienstverlenende bedrijven, die tot nu toe profiteerden van het feit dat ze er gewoon zijn op een bepaalde fysieke lokatie er wel eens achter kunnen komen dat ze het voordeel van die aanwezigheid aan het verliezen zijn. Degenen die toegevoegde waarde leveren daarentegen, zullen niet alleen overleven, zij zullen een bloeitijd gaan beleven omdat de informatiesnelweg het mogelijk maakt dat zij hun diensten kunnen aanbieden aan klanten waar ook ter wereld.

Dat idee zal een hoop mensen afschrikken. De meeste mensen voelen zich een beetje bedreigd, en ik verwacht inderdaad dramatische veranderingen in de detailhandel naarmate de handel via de snelweg toeneemt. Maar zoals met zoveel veranderingen denk ik dat we ons uiteindelijk zullen afvragen hoe we ooit zonder hebben gekund. De konsument zal niet alleen kosten besparen omdat de prijzen veel konkurrerender worden, hij zal ook kunnen kiezen uit een veel groter assortiment aan produkten en diensten. Het aantal winkels zal kleiner zijn, maar als mensen het leuk blijven vinden om te winkelen in de huidige vorm, zullen er altijd zoveel winkels blijven bestaan als de vraag rechtvaardigt. Omdat de snelweg het winkelen zal vereenvoudigen en standaardizeren, zal er veel tijd bespaard worden.

INFORMATIE.

We zien allemaal de voordelen in van een verkoper met kennis van zaken op momenten dat we informatie inwinnen. Op de informatiesnelweg zal veel produktinformatie rechtstreeks van de fabrikant afkomstig zijn. Net als tegenwoordig zullen verkopers een aantal vermakelijke of uitdagende technieken gebruiken om onze aandacht te trekken. Het adverteren zal zich ontwikkelen tot een mengvorm van de huidige tv-reklame, advertenties in kranten en tijdschriften en uitgebreide verkoopbrochures. En mocht een advertentie uw aandacht trekken, dan zult u per omgaande en zonder veel moeite meer informatie kunnen opvragen. Verkopers zullen het voor u zo eenvoudig en goedkoop mogelijk maken om informatie over hen in te kunnen winnen.

Maar u hoeft niet alleen afhankelijk te zijn van wat fabrikanten u vertellen. U zult produktvergelijkingen kunnen inzien als u over objektievere informatie wilt beschikken. Als u de advertentie hebt gezien, de vergelijkende besprekingen hebt bekeken en de multimediagebruiksaanwijzing hebt bestudeerd, zou u ook nog de relevante overheidsvoorschriften kunnen opvragen. Vervolgens kunt u dieper ingaan op één aspekt dat uw speciale belangstelling heeft, bijvoorbeeld de duurzaamheid. Of u kunt advies vragen aan een onafhankelijk verkoopsadvizeur, van vlees en bloed dan wel elektronisch, die voor alle soorten produkten, van boorijzers tot balletschoenen, speciale overzichten samenstelt en publiceert. Natuurlijk kunt u ook mensen die u kent om advies vragen, maar dat zult u, heel efficiënt elektronisch doen.

Als u overweegt in zee te gaan met een bepaald bedrijf of als u een produkt wilt kopen, zult u kunnen nagaan wat anderen van het bedrijf of het produkt vinden. Als u een koelkast wil kopen, kunt u het bulletin-board opzoeken dat officiële en informele overzichten geeft van koelkasten en hun producenten en verkooppunten. U zult uw pc de gewoonte laten ontwikkelen om eerst de bulletin-boards te raadplegen alvorens een aanzienlijke uitgave te doen. Als u tevreden bent over een bepaalde platenzaak, een dokter of zelfs een computerchip, of u hebt er klachten over, dan zult u makkelijk de plek op het netwerk kunnen vinden waar het produkt of het bedrijf wordt besproken, en u kunt dan uw mening daaraan toevoegen. Uiteindelijk zullen de bedrijven die hun klanten geen goede service geven, hun reputatie en daarmee hun verkoopscijfers zien teruglopen, terwijl de bedrijven die dat wel doen, een aanzienlijk kliënteel zullen aantrekken via deze nieuwe vorm van “mond-tot-mondreklame”.

Voor het netwerk ontwikkelt zich nu al een eigen etiquette, “netiquette”. Naarmate de informatiesnelweg meer en meer het marktplein van de samenleving wordt, zullen we het als vanzelfsprekend ervaren dat de netiquette zich schikt naar onze eigen zeden en gewoonten. De wereld kent een grote verscheidenheid aan kulturen, en daarom zal de snelweg worden opgedeeld. Sommige delen zullen bestemd zijn voor de verschillende kulturen, andere delen zullen specifiek bedoeld zijn voor wereldomvattend gebruik. Tot nu toe is er nog sprake van een wild-westmentaliteit op het netwerk, en het is bekend dat een aantal deelnemers aan de elektronische forums vervalt in gedrag dat asociaal of zelfs illegaal is. Zo worden er gratis illegale kopieën verspreid van boeken, artikelen en programmatuur waarvan het geestelijk eigendom in feite beschermd wordt door het auteursrecht ; verschijnen er af en toe zwendelaars ten tonele die snel hun slag proberen te slaan ; tiert pornografie er welig, hoewel kinderen eenvoudig toegang hebben tot het net, zijn er kwerulanten die soms maar blijven doorzaniken over produkten, bedrijven en mensen waar ze een hekel aan hebben ; krijgen sommige deelnemers de vreselijkste verwensingen naar hun hoofd geslingerd vanwege een opmerking die zij gemaakt hebben. Het gemak waarmee een individu, ieder individu, zijn mening kan delen met de leden van de enorme elektronische gemeenschap is ongekend. En als gevolg van het feit dat de elektronische gemeenschap zo goed georganizeerd is, kunnen de schreeuwlelijkerds een scheldbrief op wel twintig verschillende bulletin-boards plaatsen.

Internet is trouw gebleven aan zijn oorsprong als een akademisch samenwerkingsverband en vertrouwt op de druk van de deelnemers voor het handhaven van regels. Het naleven van de regels wordt tot nu toe vooral gekontroleerd door mensen die zichzelf hebben opgeworpen als censor.

De commerciële on-linediensten gebruiken vrijwilligers en professionele gespreksleiders om het gedrag op hun bulletin-board in goede banen te leiden. Forums met dergelijke regelaars kunnen een deel van het asociale gedrag wegfilteren door niet toe te staan dat beledigende opmerkingen of informatie waar auteursrecht op berust, op de server van het systeem blijven staan. De meeste forums op Internet ontberen echter een dergelijke leiding. Alles mag, en omdat mensen hun berichten en informatie anoniem kunnen posten, kan bijna niemand aansprakelijk worden gesteld. Er zal een verfijnder proces nodig zijn om eensgezindheid te bereiken zonder direkt overgeleverd te zijn aan een geschillenkommissie bij het Openbaar Ministerie dat als scheidsrechter gaat optreden. Er moet een manier gevonden worden om mensen te dwingen zich wat in te houden, zodat de snelweg niet een versterker wordt van smaad en laster of een manier om irritatie te uiten.

UITGEVER.

Politici buigen zich al over de vraag wanneer een on-linedienst moet worden beschouwd als een eenvoudige distributeur en wanneer deze behandeld moet worden als een uitgever. Telefoonmaatschappijen worden juridisch gezien als een eenvoudige distributeur. Zij vervoeren berichten zonder er verantwoordelijkheid voor te dragen. Als u wordt lastiggevallen door een hijger, zal de telefoonmmatschappij de politie alle medewerking verlenen, maar niemand vindt het de schuld van de telefoonmaatschappij dat een of andere griezel u opbelt en wansmakelijke taal uitkraamt. Bedrijven die tijdschriften en kranten verspreiden, zijn daarentegen uitgevers. Zij zijn juridisch aansprakelijk voor de inhoud en kunnen vervolgd worden wegens smaad. Zij hebben er ook groot belang bij om hun reputatie en hun redaktionele integriteit te waarborgen, want dat bepaalt voor een belangrijk deel de resultaten van hun bedrijfsvoering.

Het probleem is dat on-linediensten tegelijkertijd funktioneren als eenvoudige distributeur en als uitgever. Als zij optreden als uitgever, en materiaal aanbieden dat zij hebben verworven, opgesteld of geredigeerd, dan lijkt het niet meer dan logisch dat de regels voor smaad en de zelf-regulerende prikkel van redaktionele integriteit op hen van toepassing zijn. Maar we gaan er ook van uit dat zij onze e-mail bezorgen als een eenvoudige distributeur zonder dat zij de inhoud bestuderen of er verantwoordelijkheid voor dragen. Een rechter in New York heeft onlangs de weg vrijgemaakt voor aanklachten wegens smaad door te stellen dat de betrokken on-linedienst een uitgever van informatie was, niet slechts een verdeler. Er staan grote belangen op het spel bij het oplossen van deze kwestie. Als de netwerkleveranciers beschouwd worden als uitgevers, dan zullen ze de inhoud van alle informatie die ze vervoeren, van tevoren willen kontroleren en goedkeuren. Dat zou een sfeer van censuur kunnen scheppen die niet welkom is, want de spontane uitwisseling van boodschappen, die zo belangrijk is in de elektronische wereld, zou erdoor worden beknot.

Het zou het beste zijn als de industrie enkele standaards zou ontwikkelen zodat u kunt zien of een “uitgever” het bulletin-board of het artikel dat u wilt inzien, al dan niet heeft nagekeken of geredigeerd en of hij achter de inhoud staat. De vraag is natuurlijk wat de normen moeten zijn en wie ze gaat kontroleren. Waarschijnlijk zal er uiteindelijk een aantal kategorieën ontstaan, zoals bij de filmkeuring, die aangeven of ze zijn gekontroleerd op schreeuwlelijken en of een gespreksleider de berichten heeft gewist waarvan hij dacht dat zij niet strookten met de opvattingen van de betrokken groep.

De bulletin-boards waar ik het tot nu toe over heb gehad, zijn gratis en voor iedereen toegankelijk, maar er zullen ook plaatsen komen op Internet waar tegen betaling beroepsinformatie en professioneel advies wordt gegeven. Als u op de snelweg niet exakt het advies kunt vinden dat u nodig hebt, dan kunt u, voor vijf minuten of een hele middag, een gespecializeerd advizeur inhuren met gebruikmaking van het fenomeen van de videokonferentie. Die deskundige kan u helpen met het uitkiezen van een produkt, waarna uw computer het tegen de best mogelijke prijs voor u koopt.

Ik vermoed dat de traditionele koppeling van advies en verkoop steeds minder belangrijk zal worden, want hoewel adviezen aan een klant gratis lijken, moeten de winkels en diensten die ze aanbieden, er wel voor betalen. Die kosten worden doorberekend in de verkoopprijs. Sommige handelaren zullen als een onderdeel van de verkoopprijs “experts” beschikbaar stellen, maar bij belangrijke aankopen zult u waarschijnlijk toch de voorkeur geven aan een echt onafhankelijke advizeur. De prijs voor diens consult zal voor een deel worden goedgemaakt door de lagere prijs die u uiteindelijk zult betalen bij het verkooppunt dat de expert u heeft aangeraden. De prijzen die de advizeurs voor een consult rekenen, zullen ook heel konkurrerend zijn. Stel eens dat u een dienstenleverancier op de snelweg inschakelt om te achterhalen waar u een dure auto het meest voordelig kunt kopen, en u volgt zijn advies. De prijs die u betaalt aan de dienstenleverancier die als tussenpersoon is opgetreden bij de transaktie kan tegen een laag uurtarief berekend worden, of kan een klein percentage van de aankoopprijs zijn. Dat hangt af van de exclusiviteit van de dienstenleverancier. De konkurrentie op de elektronische snelweg zal de hoogte van het tarief bepalen.

In de loop van de tijd zal er steeds meer advies worden aangeboden door software die is geprogrammeerd om uw eisen te analyzeren en de juiste voorstellen te doen. Een groot aantal banken heeft, met groot sukses, al “expert”-computersystemen ontwikkeld om doorsneeleningen en -kredieten te analyzeren. Naarmate softwareagents gemeengoed worden en de programma’s voor spraaknabootsing en stemherkenning verbeteren, zult u steeds meer het idee krijgen dat u met een bestaand iemand praat, terwijl u slechts een multimediadokument met persoonlijkheid raadpleegt. U kunt het onderbreken, om meer details verzoeken, of vragen om een bepaalde uitleg nog eens te herhalen. Het zal precies zijn alsof u met een deskundige van vlees en bloed zit te praten. Uiteindelijk is het ook niet belangrijk of u met een mens praat of met een zeer goede spraaksimulator, zolang u maar de antwoorden krijgt waardoor u de juiste aankoop doet.

Een eerste stap op weg naar de elektronische verkoophallen langs de snelweg zijn de huidige netwerken voor teleshoppen. Tegenwoordig verschijnen steeds meer merkprodukten in films en tv-programma’s. Een filmheld die vroeger een pilsje besteld zou hebben, vraagt nu om een Budweiser. In de film Demolition Man uit 1993 leken de Taco Bell-restaurants de enige cafetaria’s die de vernietiging overleefd hadden. Pepsi-Co, de moedermaatschappij van Taco Bell, had voor dat privilege betaald. Microsoft betaalde een bepaald bedrag om gedaan te krijgen dat Arnold Schwarzenegger in True Lies plotseling op een computer de Arabische versie van Windows ziet verschijnen. In de toekomst zullen bedrijven niet alleen gaan betalen om hun produkten op het scherm te krijgen, maar ook om u in de gelegenheid te stellen ze te kopen. U krijgt dan de mogelijkheid om gegevens op te vragen over iets wat u ziet. Als u naar de film Top Gun kijkt en u vindt de pilotenbril die Tom Cruise draagt erg stoer, dan kunt u de film even stilzetten en informatie opvragen over die zonnebril of de bril zelfs ter plekke bestellen als aan de film tenminste commerciële informatie is gekoppeld. U kunt de scène echter ook markeren en die later weer oproepen.

CITROENZUURTJE.

Omdat de snelweg ook bewegende beelden vervoert, zult u dikwijls precies kunnen zien wat u hebt besteld. Daarmee kan het soort fouten voorkomen worden dat mijn grootmoeder eens maakte. Ik was naar een zomerkamp en zij wilde me citroenzuurtjes sturen. Zij bestelde er honderd en dacht dat ik honderd zuurtjes zou krijgen. In plaats daarvan werden er honderd zakjes afgeleverd. Ik deelde aan iedereen uit en was een tijdje de populaire bink, totdat we allemaal maagklachten kregen. Via de snelweg kunt u eerst een rondleiding krijgen door een hotel voordat u er een kamer reserveert. U hoeft er niet meer over in te zitten of de bloemen die u telefonisch voor uw moeder bestelde, ook werkelijk zo mooi zijn als u hoopte. U zult kunnen zien hoe de bloemist het boeket schikt, iets anders kiezen als u dat wilt en eventuele slappe rozen laten vervangen door verse anemonen.

Als u eenmaal precies weet wat u wilt hebben, kunt u het ook precies zo krijgen. Computers zullen het mogelijk maken dat goederen die nu nog een massaprodukt zijn, daarnaast ook op maat gemaakt kunnen worden voor bepaalde klanten. Maatwerk zal een belangrijke manier zijn waarop producenten hun produkten meerwaarde kunnen geven. Steeds meer produkten van schoenen tot stoelen, van kranten en tijdschriften tot cd’s zullen ter plekke gemaakt worden om exact tegemoet te komen aan de wensen van een bepaalde klant. En dikwijls zal zo’n artikel niet meer kosten dan een massaprodukt. Bij veel produkten zal massaal maatwerk de plaats innemen van massaproduktie, zoals een paar generaties geleden het produceren op bestelling plaats moest maken voor massaproduktie.

Voordat massaproduktie van de grond kwam, werd alles per stuk gemaakt, met arbeidsintensieve produktiemetoden die een belemmering vormden voor een hoge produktiviteit en een hoge levensstandaard. Tot de komst van de naaimachine werd elk overhemd met de hand met naald en draad gemaakt. In de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw deden technieken voor massaprodukten in de textiel hun intrede, en machines gingen grote hoeveelheden identieke overhemden produceren. Binnen niet al te lange tijd zullen er geprogrammeerde machines zijn voor het maken van overhemden. Zij zullen elk overhemd kunnen maken op basis van steeds weer andere instrukties. Als u een overhemd bestelt, kunt u uw maten opgeven en uw wensen betreffende de stof, snit, boord en elke andere variabele. De informatie zal via de snelweg naar de fabriek worden overgebracht, en daar zal het kledingstuk worden gemaakt en zo snel mogelijk afgeleverd. Het leveren van goederen die over de snelweg besteld zijn, zal enorm belangrijk worden. Er zal veel konkurrentie zijn, en omdat het volume zo groot is, zal aflevering zeer goedkoop en snel geschieden.

Levi-Strauss & C is al aan het experimenteren met spijkerbroeken voor vrouwen die op maat worden gemaakt. Bij een toenemend aantal vestigingen kunnen klanten tegen een extra betaling van tien dollar hun precieze eisen voor een spijkerbroek opgeven. Er is keuze uit 8.448 verschillende kombinaties van stijlen en heupmaat, taillemaat, binnenbeenmaat, lengte enzovoort. De informatie wordt via een pc in de winkel doorgegeven aan een fabriek van Levi’s in Tennessee, waar de spijkerstof wordt gesneden door computergestuurde machines, van een label met streepjeskode wordt voorzien, en vervolgens wordt gewassen en genaaid. Als de spijkerbreoek klaar is, wordt zij opgestuurd naar de winkel waar de bestelling werd geplaatst, of razendsnel direkt naar de klant vervoerd.

ADVERTENTIES.

In de elektronische wereld wordt het voor bedrijven mogelijk om rechtstreeks aan de konsument te verkopen. Ongetwijfeld zal elk bedrijf zorgen voor een homepage om toegang tot informatie over zijn produkten te vergemakkelijken. Homepages zijn een elektronische manier van adverteren. Het softwareplatform van de informatiesnelweg zal het mogelijk maken dat bedrijven de volledige kontrole krijgen over de wijze waarop informatie wordt geprezenteerd. Adverteerders op de informatiesnelweg zullen kreatief moeten zijn om de aandacht te trekken van kijkers, die eraan gewend zijn geraakt om te kijken naar wat ze willen op het moment dat ze dat willen, en in staat zijn snel van het ene naar het andere programma over te schakelen.

De informatiesnelweg zal het mogelijk maken dat de konsumenten op basis van hun individuele onderscheid in veel fijnmaziger groepjes worden opgedeeld, waardoor de verschillende advertentiestromen veel gerichter gestuurd kunnen worden. Een manager van middelbare leeftijd en haar man zouden aan het begin van een programma over woninginrichting een advertentie te zien kunnen krijgen over woningen voor gepensioneerden, terwijl de buren, een jong stel, aan het begin van hetzelfde programma naar een advertentie kijken over vakantiehuisjes voor het gezin, los van het feit of zij op hetzelfde moment naar het programma kijken of niet.

Sommige adverteerders Coca-Cola bijvoorbeeld willen iedereen bereiken. Maar zelfs Coca-Cola zou kunnen besluiten om reklame voor Coca-Cola Light slechts te richten op huishoudens die blijk hebben gegeven van interesse voor boeken over diëten. Ford Motor Company zou welgestelden reklame voor hun vlaggeschip kunnen voorschotelen, jonge mensen wijzen op hun instapmodel, mensen op het platteland een grote open bestelauto aanbieden en de overige attenderen op de gezinswagen.

Zelfs de kruidenier op de hoek of de plaatselijke stomerij zal kunnen adverteren op een manier die tot nu toe niet mogelijk is. De advertentie van een winkel zou gericht kunnen zijn op slechts een beperkt aantal straten en zich heel specifiek kunnen richten op buurten of buurtbelangen.

Momenteel zijn rubrieksadvertenties de meest effektieve manier om een klein publiek te bereiken. Elke rubriek vertegenwoordigt een kleine groep met gemeenschappelijke belangstelling ; mensen die een tapijt willen kopen of verkopen, bijvoorbeeld. In de toekomst zal de advertentierubriek niet gebonden zijn aan papier of beperkt worden door tekst. Als u een tweedehands auto zoekt, zult u een zoekopdracht voor de prijsklasse, het model en andere biezonderheden verzenden, en vervolgens krijgt u een lijst te zien van de auto’s die te koop zijn en aan uw specifieke eisen voldoen. Of u vraagt een software agent om u te waarschuwen als een geschikte auto wordt aangeboden. Advertenties van autoverkopers kunnen links bevatten naar een foto of bewegende beelden over de auto, of zelfs het onderhoudsrapport, zodat u een idee krijgt in welke staat de auto verkeert. Op dezelfde manier kunt u te weten komen hoeveel de teller aanwijst, of de motor ooit is vervangen, en of de auto is uitgerust met airbags. Misschien wilt u er ook het politiearchief, dat openbaar is, nog even op naslaan of de auto ooit als wrak te boek is gesteld.

Dat u niet zult verdrinken in een stortvloed van onbelangrijke informatie, komt doordat de software die u gebruikt, reklame en andere binnenkomende berichten zal filtreren. Zodoende hoeft u uw kostbare tijd slechts te gebruiken voor het lezen van berichten die voor u van belang zijn. De meeste mensen zullen hun mailbox afsluiten voor e-mail-advertenties, behalve die welke betrekking hebben op produkten die hun biezondere belangstelling hebben. Desondanks kan een adverteerder toch uw aandacht proberen te trekken, bijvoorbeeld door u een geldbedrag in het vooruitzicht te stellen als u een advertentie toch bekijkt. Als u ernaar hebt gekeken of erop reageert, wordt het beloofde bedrag op uw elektronische bankrekening bijgeschreven en afgeschreven van de elektronische rekening van de adverteerder.

Dat klinkt u misschien een beetje vreemd in de oren, maar het is gewoon een andere manier om het marktmekanisme te gebruiken voor friktievrij kapitalisme. De adverteerder besluit hoeveel hij wil betalen voor uw tijd, en u maakt uit hoeveel uw tijd u waard is.

Industrietak na industrietak zal veranderen, en veranderingen maken onzeker. Sommige tussenpersonen die informatie verhandelen of produkten verspreiden, zullen ontdekken dat zij geen waarde meer toevoegen aan een produkt. Zij zullen hun aandacht moeten gaan verleggen, terwijl anderen groot zullen worden door de uitdaging van de konkurrentieslag aan te gaan. De snelweg zal een trainingsinstrument van onschatbare waarde zijn omdat hij enorme hoeveelheden informatie binnen ieders bereik brengt. Er zal sprake zijn van enige ontwrichting, maar over het geheel genomen zal de samenleving voordeel hebben bij al deze veranderingen.

Bill Gates

Bill Gates, “The Road Ahead” “De weg die voor ons ligt”, Kritak, 304 blz, 798 frank.

VOLGENDE WEEK : De snelweg thuis

Bill Gates, auteur van “De weg die voor ons ligt” en baas van Microsoft : “De samenleving zal voordeel hebben bij al deze veranderingen. “

Gates : “Er zal vooral veel tijd bepaard worden. “

“De Internet-gebruiker hoeft alleen maar de berichten te lezen die voor hem van belang zijn. “

“Tot nu toe is er sprake van een wild-westmentaliteit op de snelweg. “

“Tussenpersonen zullen een toegevoegde waarde moeten leveren. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content