Parlements- en regeringsvormingen camoufleren een nieuwe belasting.

Terwijl de politici na de regionale en de Europese verkiezingen hun plaats in het juiste parlement zochten en de partijhoofdkwartieren onderhandelden om nieuwe regionale regeringen te vormen, keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers stilletjes een nieuwe belastingverhoging goed. Gecamoufleerd, aan de nietsvermoedende burger wordt de wet voorgesteld als een bijzondere wet tot wijziging van de financieringswet. Van belasting lijkt geen sprake.

De nieuwe wet stelt de gewesten in staat een heffing in te voeren op het hoogspanningstransport van elektriciteit, de Elia-heffing, genoemd naar de hoogspanningsbeheerder Elia. Een belastingverhoging onder een andere naam.

Wallonië noch Brussel plannen de invoering van de Elia-heffing. Zij hebben die immers niet nodig, want hun elektriciteitsmarkt is (nog) niet geliberaliseerd. Maar Vlaanderen is op dat vlak sneller en radicaler. In Vlaanderen is het elektriciteitsverbruik reeds onderhevig aan de wetten van de vrije markt. Het is bijgevolg een voorwerp van concurrentie tussen de leveranciers en kost de gemeenten, die sinds jaar en dag samenwerken met Electrabel, miljoenen aan Electrabel-dividenden. Via de Elia-heffing zou dit verlies moeten worden gecompenseerd, dit jaar nog met 170 miljoen euro. De werkgeversverenigingen, het Verbond van Belgische Ondernemingen op kop, kunnen niet lachen om die nieuwe aanslag op hun concurrentievermogen. Niettemin wil de federale regering snel werk maken van de uitvoeringsbesluiten en van een nieuwe elektriciteitswet, om de heffing te kunnen innen.

Naast die bijzondere wet besliste de federale regering onlangs ook de taks op de beursverrichtingen en op de aflevering van nieuwe effecten te verhogen. Vreemd, want de Europese Commissie diende reeds in 1999 bij het Europees Hof van Justitie klacht in tegen die taksen, omdat ze strijdig zijn met de Europese wetgeving. Onlangs werd België door het Hof veroordeeld. De afschaffing van de taksen kost de Schatkist jaarlijks 100 miljoen euro. Bovendien stelt het Europees Hof van Justitie dat de onterechte belasting mag worden teruggevorderd. Het is moeilijk in te schatten hoeveel beursspelers hun anonimiteit bij de fiscus opgeven om de taks terug te eisen. Maar een bedrag van 500 miljoen euro is geen onredelijke schatting. Minister van Financiën Didier Reynders (MR) speelt intussen met de kleine lettertjes om de terugvorderingsoperatie te minimaliseren.

Guido Despiegelaere

De Elia-heffing moet het verlies dat de gemeenten lijden, compenseren.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content