Het Vlaams Ouderenoverlegkomitee (OOK) stelt vrijdag op haar eerste aktiedag haar politieke programma voor.

Na de jammerlijke versplintering van de Grijze panters sluiten diverse ouderenbelangengroepen opnieuw de rangen : het dit jaar opgerichte Vlaams Ouderen Overleg Komitee (kortweg OOK) groepeert achttien organizaties waarvan de aktiviteiten uitsluitend of in hoofdzaak gericht zijn op ouderenwerk. Aanstaande vrijdag zal ze tijdens haar eerste aktiedag haar politieke basisprogramma aan politici, pers en geïnteresseerden voorstellen. Op de agenda staan twee grote punten : de eis dat in een aantal basisbehoeften van ouderen op adekwate wijze voorzien wordt, en de noodzaak van een deskundig ondersteunde overlegstruktuur tussen ouderen en overheid, op elk beleidsniveau.

Het programma van OOK stelt als centrale basisbehoeften voor ouderen : een inkomen om behoorlijk te kunnen leven in de eigen gemeenschap ; een gepaste, veilige en betaalbare huisvesting en woonomgeving ; en een betaalbare zorgverstrekking. In verband met woongelegenheid heeft de nieuwe, overkoepelende belangengroep voorstellen tot het subsidiëren van de huur waar het maandelijks inkomen te kort schiet, en tot een algemene beperking van de stijging van de huurprijzen. Het programma wijst voorts op het stijgend gevoel van onveiligheid en kriminaliteit waarbij ouderen een extra kwetsbare groep vormen. Een vaste wijkagent zou het gevoel van veiligheid aanzienlijk verhogen. Onveiligheid door het drukke verkeer kan onder andere verminderd worden door aan kruispunten met verkeerslichten meer oversteektijd te programmeren. Het openbaar vervoer dient lettelijk meer drempelverlagend te worden. Voor minder mobiele ouderen en rolstoelgebruikers is het bestijgen van bus, tram of trein een grote uitdaging.

Ook stelt het programma toegankelijke thuiszorg, zoals gezins- en bejaardenhulp en poetsdiensten, als topprioriteit. “Vlaanderen heeft een grote achterstand in te halen op het vlak van ondersteuning van initiatieven die toelaten zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning te blijven, ” stelt OOK. Het basisprogramma bevat onder andere konkrete voorstellen voor de uitbouw van dienstencentra die de aanwezige extramurale voorzieningen optimaal moeten afstemmen op de noden en behoeften van de ouderen uit de buurt. Op deze wijze zou opname in een rusthuis zo lang mogelijk uitgesteld of zelfs voorkomen kunnen worden.

Behalve een resem uitgewerkte eisen om “leven toe te voegen aan de jaren in plaats van jaren aan het leven”, is er de eis om discriminatoire leeftijdgrenzen af te schaffen in onder meer adviesraden, en inspraak van ouderen te garanderen in elke sektor die hen raakt en op elk beleidsniveau. Het uit ouderen samengestelde Raadgevend komitee voor pensioenen, dat zich mee uitspreekt over het pensioenbeleid op federaal niveau, dient uitgebreid te worden naar andere domeinen, meent OOK. Op het vlak van de Vlaamse Gemeenschap is de Hoge raad van de derde leeftijd een stille dood gestorven, en wacht op heropleving of vervanging door een nieuwe overlegstruktuur.

Tenslotte pleit de nieuwe belangenvereniging eveneens voor een gestruktureerde inspraak op provinciaal en gemeentelijk vlak, onder andere door de aanstelling van gemeentelijke adviesraden.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content