Patrick Martens

Karel Anthonissen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie, tilt zijn conflict met Europees commissaris Karel De Gucht naar een politiek niveau door steun van minister Koen Geens voor een smaadklacht te vragen.

Gewestelijk directeur Karel Anthonissen van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in Gent gaat in de tegenaanval tegen een blaam die hij riskeert na de gerechtelijke afwikkeling van een fiscaal dossier tegen Europees commissaris Karel De Gucht (Open VLD). Anthonissen heeft een smaadklacht klaar tegen De Gucht.

De BBI-directeur, die over fiscale zaken publiceerde in onder meer het Vlaams-rechtse blad ’t Scheldt, laat zich juridisch bijstaan door advocaat Hugo Coveliers. Als politicus vertrok Coveliers met slaande deuren bij Open VLD, om daarna in Antwerpen te gaan aanleunen bij het Vlaams Belang.

Anthonissen: ‘Als ambtenaar in een tuchtprocedure zou ik me ook zelf kunnen verdedigen, maar in dit geval is het comfortabel dat Coveliers optreedt als iemand die over mij in de derde persoon kan spreken en kan zeggen dat ik niets mis gedaan heb.’ Dat laatste moet ook blijken uit een ‘audiëntienota’ die beiden vorige week vrijdag als verweer voorlegden aan het directiecomité van Financiën.

De top van Financiën wil aan minister Koen Geens (CD&V) voorstellen om An-thonissen een blaam te geven. Dat is een zwaardere tuchtsanctie dan zijn rechtstreekse chef Frank Philipsen eerst in gedachten had. Die meende dat een terechtwijzing volstond na een aantal uitlatingen van Anthonissen in de media over fiscale dossiers rond onder meer het ACW en Omega Diamonds. De BBI-directeur had ook een instructie genegeerd door zich niet terug te trekken uit een belastingdossier tegen Karel De Gucht en diens echtgenote Mireille Schreurs.

In dat laatste dossier stuurden de BBI en Anthonissen aan op een belastingaanslag van bijna 900.000 euro op een winst van 1,2 miljoen euro, die De Gucht en zijn vrouw in 2005 maakten met een aandelenverkoop. Anthonissen keek daartoe in hun rekeningen, maar op 17 december van vorig jaar oordeelde het Gentse hof van beroep dat dat niet mocht. Verjaring was het argument.

Hoewel de rechter oordeelde dat Anthonissen niet partijdig en niet vooringenomen was geweest, noemde De Gucht hem na de uitspraak ‘een gevaarlijk man’ en ‘een machtswellusteling’. Volgens Anthonissen en zijn raadsman Coveliers pasten die verwijten dan weer in ‘een georganiseerde oorlog tegen een ambtenaar in functie en tegen de BBI’. De hele ‘hetze’ begon in hun ogen al in december 2012 met berichtgeving over lekken bij de fiscus over het dossier-De Gucht. Dat leidde toen tot een strafklacht door de leiding van Financiën tegen ‘onbekenden’, maar de link met Anthonissen werd meteen gelegd.

De BBI-directeur countert deze klacht (het onderzoek loopt nog) en een mogelijke tuchtsanctie nu met een vraag aan minister Geens om een smaadklacht tegen De Gucht te steunen. ‘Een minister moet zijn belaagde ambtenaar steunen’, luidt het. Anthonissen stelt Geens zodoende voor ‘een keuze tussen Karel of Karel’, maar tilt het conflict tegelijk dus ook naar een politiek niveau.

Patrick Martens

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content