Auditeur Raad van State vraagt schorsing havenuitbreiding

De Putten, een uniek natuurgebied nabij Doel. © PHOTO NEWS
Chris De Stoop
Chris De Stoop Chris De Stoop is redacteur van Knack.

De auditeur van de Raad van State, wiens advies praktisch altijd gevolgd wordt, vraagt de schorsing van het havenuitbreidingsplan. Vrijdag wordt er gepleit.

In een uithoek van de Arenbergpolder, halverwege tussen Doel en Kieldrecht, ligt een van de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen: de Putten. In de middeleeuwen was het een mekka voor turfstekers, en dat heeft een ziltig grasland achtergelaten dat door geulen en kreken wordt doorsneden. Het unieke en authentieke polderweidegebied, dat nog door koeien van plaatselijke boeren begraasd wordt, is een paradijs voor planten en vogels. Maar voor de haven moet het nu worden ondergespoten.

Dat is voorzien in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup), dat door de Vlaamse regering op 30 april werd vastgelegd. Daardoor wordt een enorme havenuitbreiding mogelijk, waarvoor honderden boeren worden onteigend en niet alleen Doel maar ook de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg worden opgedoekt. Zo kan het gigantische Saeftinghedok worden gebouwd. Tegen de plannen kwamen minstens dertien bezwaren binnen bij de Raad van State, onder meer van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas, het Polderbestuur, Electrabel, groepen van bewoners en de lokale gilden van de Boerenbond. Die lokale gilden kwamen daarmee in opstand tegen het hoofdbestuur van de Boerenbond, dat wel met de plannen instemde.

Advocaat Igor Rogiers, die al meer dan een decennium op het dossier werkt en al bij de vernietiging van twee eerdere gewestplanwijzigingen was betrokken, diende in naam van enkele bewoners een verzoekschrift tot schorsing in. In het verslag van de eerste auditeur van de Raad van State wordt nu gevraagd om het grup te schorsen. Gesteld wordt dat de bijzondere procedure om een uitzonderlijk natuurgebied als de Putten te schrappen niet werd gevolgd en dat dat een ‘moeilijk te herstellen ernstig nadeel’ voor de omwonenden dreigt te veroorzaken.

Advocaat Rogiers: ‘Het verslag is in elk geval gunstig voor de Doelenaars. Het grup wordt als onwettig beschouwd. Opnieuw schendt het Vlaams Gewest hier de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. De afwijkingsprocedure werd niet gevolgd. De auditeur stelt verder dat de ‘passende beoordeling’ over de gevolgen voor de Putten in gebreke blijft.’

Het advies van de auditeur wordt praktisch altijd gevolgd door de Raad van State. Rogiers: ‘Ik wil zeker niet vooruitlopen op het arrest. Maar omdat enkele maanden geleden een ander grup om dezelfde redenen werd vernietigd, in verband met de Noord-Zuidverbinding in Limburg, zijn de Doelenaars zeer optimistisch. Het gevolg van een schorsing en vernietiging zou zijn dat Doel opnieuw woongebied wordt en dat het Saeftinghedok niet kan worden aangelegd.’

Chris De Stoop

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content