‘Antwerpen ziet de poëzie van de kermis niet’

DE SINKSENFOOR Niet overlast of decibels waren voor de rechter het doorslaggevende argument, wel het gewestplan. © REPORTERS
Jochen Vandenbergh
Jochen Vandenbergh is freelance journalist en volgt al tien jaar het Oosterweeldossier op.

De Sinksenfoor wordt verplicht te verhuizen van de Gedempte Zuiderdokken naar de Scheldekaaien en botst ook daar meteen op buurtprotest. ‘Jammer genoeg is dit typisch Antwerps’, aldus kermiskenner Michel Follet.

‘Dit is het toppunt van de verzuring van de maatschappij’, liet een geëmotioneerde Léon Van Passel, voorzitter van de Vereniging Der Belgische Foornijveraars, optekenen na de beslissing van de rechter in kort geding om de Sinksenfoor te weren van de Gedempte Zuiderdokken. Niet overlast of decibels waren voor de rechter het doorslaggevende argument, wel het gewestplan. Sinds 1976 zijn de Gedempte Zuiderdokken ingekleurd als parkgebied en een kermis rijmt niet met de parkvoorschriften. Dat de Zuiderdokken nu vooral dienstdoen als grote parking, komt evenmin overeen met hun parkbestemming. Theoretisch betekent dat dat iedereen die er zijn wagen zet een boete kan krijgen.

De stad ging in allerijl op zoek naar een nieuwe locatie voor de Sinksenfoor en kwam uit op de Scheldekaaien in de Sint-Andrieswijk. ‘De meningen over de locatie zijn verdeeld onder foorkramers’, reageert Van Passel. ‘Maar wat als de bewoners van de Scheldekaaien ook naar de rechtbank stappen en opnieuw gelijk krijgen?’ Een dertigtal bewoners van de Scheldekaaien protesteerde al tegen de komst van de Sinksenfoor en neemt een advocaat onder de arm. Michel Follet, kermiskenner en auteur van het boek De Sinksenfoor. Een tapijt vol beweging ziet het met lede ogen aan. ‘Ik begrijp de argumenten van de omwonenden wel en dit burgerprotest is ook helemaal niet nieuw’, aldus Michel Follet. ‘Al in 1957, toen de kermis nog op de Leien stond, was er heibel met de omwonenden. Sinds de verhuizing naar de Zuiderdokken in 1967 heeft die locatie wel vaker op de politieke agenda gestaan. Het is vooral jammer dat het blijkbaar typisch Antwerps is om tegen de kermis te strijden. Ook in Luik, Brussel, Brugge, Leuven en Gent staat de kermis in het hart van de stad, maar daar klaagt niemand.’ Waarom dat zo is? De duur van de kermis speelt mogelijk een rol. Op andere plaatsen is het twee tot drie weken kermis. In Antwerpen zijn het er zes. Maar het zit ook dieper. ‘Antwerpen ziet de poëzie van de kermis niet. De Sinksenfoor is volksvermaak, maar vooral voor marginalen, vinden te veel Antwerpenaren.’

‘Mijn vrees is vooral dat dit andere stedelingen op ideeën zal brengen. In Deinze bijvoorbeeld zou een aantal bewoners al geïnspireerd zijn om de kermis daar aan te vallen. In Gent deed men het ook toen er werken plaatsvonden op het Sint-Pietersplein. Ze hadden een prachtige locatie gevonden: de Blaarmeersen. Aan het water en met veel groen, maar de mensen bleven weg. Het paradoxale is net dat dankzij de Sinksenfoor het Antwerpse Zuid is beginnen op te leven. En nu is de Sinksenfoor plots overlast.’

Jochen Vandenbergh

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content