Tegen broodfokkers wordt kordaat opgetreden, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Al heb je ook als baasje een grote verantwoordelijkheid: dieren zijn geen wegwerpproducten.

Gaat u werk maken van een eenlijnig beleid in de dierenasielen met professioneel opgeleide medewerkers? Momenteel werken dierenasielen vaak met goedbedoelende vrijwilligers, die echter niet altijd stevig genoeg in hun schoenen staan. (Nicole Michelet, Beveren)

BEN WEYTS: In de eerste plaats wil ik hulde brengen aan de vele vrijwilligers. Zij houden het systeem draaiende en ze doen uitstekend werk. Maar ik ben inderdaad ook voorstander van een verdere professionalisering van de sector. Daarom wordt er vanaf dit academiejaar een nieuwe opleiding georganiseerd, speciaal voor asielwerkers. Voor wie geïnteresseerd is: de eerste les vindt deze maand nog plaats in de hogeschool van Roeselare. Daar zullen vrijwilligers worden opgeleid, zodat ze een stevige basis hebben.

Er is heel veel dierenleed als gevolg van broodfokkerij en de verdoken (onwettige) invoer van honden. In Wallonië heeft uw collega al een meldpunt ingevoerd. Komt Vlaanderen ook aan bod? (Marc Anteunis, Mariakerke)

WEYTS: Deze wantoestanden roepen veel emoties op en ik til er ook zwaar aan. Ik heb trouwens al werk gemaakt van zo’n meldpunt: wie klachten heeft, kan die indienen via www.vlaanderen.be/dierenwelzijn of via het e-mailadres dierenwelzijn@vlaanderen.be. Daarnaast zorg ik voor strengere inspectie en controles. Eén instelling moet al de deuren sluiten, een andere krijgt een waarschuwing.

Wanneer komt er een verplicht ‘no-kill’-beleid voor de dierenasielen, zodat kittens en puppy’s niet meer gedood mogen worden?(Annelies Verheyen, Kessel-Lo)

WEYTS: Hier moeten we vooral naar de oorzaken kijken: er zijn veel te veel katten die niet gesteriliseerd of gecastreerd zijn, wat leidt tot overlast en helaas ook de dood van duizenden dieren. Vandaar de nieuwe wet, die mensen verplicht om katjes te steriliseren of te castreren voor ze die weggeven of verkopen. Ik besef dat dat geen leuke maatregel is, maar het is een manier om mensen te sensibiliseren: als je zo’n dier graag ziet, steriliseer het dan. Zo voorkom je veel ellende.

Wanneer komt er meer controle op de aankoop van dieren en in het bijzonder van honden? Er zijn genoeg dieren die binnen de kortste keren verwaarloosd worden of, in het beste geval, in het asiel belanden. (Marc Vandermeiren, Dendermonde)

WEYTS: De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk grotendeels bij de mensen zelf. Een huisdier is geen wegwerpproduct, je mag het niet zomaar lichtzinnig in huis halen, al gebeurt dat helaas nog al te vaak. Huisdieren en zeker honden zijn duur. Qua aankoop, maar ook daarna. Daar staan mensen te weinig bij stil. Ik wil ook kordaat optreden tegen bepaalde fokkers en invoerders. Op dit moment komen veel goedkope puppy’s uit het buitenland, ze worden daar veel te snel weggehaald uit hun nest. Omdat mensen ze graag zo jong mogelijk in huis halen. Maar de gevolgen zijn nefast: vaak krijgen die diertjes gezondheidsproblemen, of kunnen ze zich niet aanpassen aan het leven in een gezin. Vanaf volgend jaar zal de wet veel strenger worden: alle honden die geïmporteerd worden, moeten verplicht ingeënt zijn tegen rabiës. Dat kan pas op de leeftijd van drie maanden, plus een incubatietijd van vier weken. Concreet zullen puppy’s dus pas kunnen worden ingevoerd als ze al vier maanden oud zijn.

Vraag van de week

Waarom kan er niet een soort van recupeltaks – voor de opvang van gedumpte dieren in het asiel – komen op de verkoop van gezelschapsdieren? Dat zal misschien ook impulsieve aankopen temperen. (Therese Hendrickx, Jodoigne)

WEYTS: Elke maatregel die bijdraagt tot een betere ondersteuning van asielen, valt zeker te bespreken. Maar van een recupeltaks zou ik toch niet te veel verwachten: een puppy kost al snel 500 euro. Vijf euro extra zal die impuls niet tegenhouden, vrees ik. En bovendien is dat ook weer een lastenverhoging. Maar op zich is het een nuttig voorstel, dat ik zeker wil overwegen.

Hebt u, naar aanleiding van de geplande besparingen, vragen over armoede en sociale (on)gelijkheid? Stel ze aan armoede-expert Ive Marx (UA). Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be. De vraag van de week wordt beloond met 2 filmtickets.

Stefanie Van den Broeck

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content