Jelle Henneman
Jelle Henneman Freelancejournalist

De regering-Michel beknibbelt op de ambtenarenpensioenen en wil de kloof tussen de pensioenstelsels verkleinen. ‘Die kloof zal vooral verdwijnen doordat mensen steeds vaker in verschillende statuten werken’, zegt Daniel Bacquelaine.

Liggen de ambtenarenpensioenen wel zo hoog? Ook als je rekening houdt met de voordelen van de privésector, zoals de tweede pensioenpijler, het vakantiegeld of de bedrijfswagen? (Lars Vandekerckhove, Harelbeke)

DANIEL BACQUELAINE: Het verschil tussen de verschillende pensioenstelsels is toch markant. Het gemiddelde werknemerspensioen bedraagt vandaag 1250 euro, tegenover 2300 euro voor de ambtenaren. Het belang van de tweede pijler, die ambtenaren inderdaad niet kennen, mag je ook niet overschatten. Bij kaderleden met een groepsverzekering kan de opbrengst van die pijler erg hoog liggen, maar meestal gaat het om slechts enkele honderden euro’s. De lonen in de openbare sector doen niet zo veel meer onder voor die in de privésector, waardoor het pensioen bij ambtenaren niet langer kan worden gezien als een uitgesteld loon.

Kun je nieuwe pensioenregels zomaar opleggen aan mensen die al jaren in een bepaald statuut werken? Is dat geen contractbreuk? (Caroline Broos, Turnhout)

BACQUELAINE: We voorzien natuurlijk een overgangsperiode, net als bij de vorige aanpassingen. Maar ook voor werknemers in de privésector veranderen de pensioenregels soms, zoals bij de verhoging van de pensioenleeftijd. Alle experts zijn het erover eens dat ons pensioensysteem veranderingen nodig heeft. Een jongere die vandaag als ambtenaar begint, moet weten dat de huidige voorwaarden niet die van morgen zullen zijn.

Waarom moet het ambtenarenpensioen naar omlaag? Waarom worden de pensioenen in de andere stelsels niet opgetrokken? (Dirk Mergan, Overijse)

BACQUELAINE: Met 2,8 miljoen gepensioneerden is het belangrijk voor de economie om de koopkracht op peil te houden. Daarom benadrukken we ook het belang dat werknemers een tweede en derde pensioenpijler opbouwen. Die laatste is ook mogelijk voor ambtenaren. We werken nu ook aan een tweede pijler ‘bis’, waarbij werknemers op vrijwillige basis een extra deel van hun loon in de tweede pijler kunnen steken. Iets soortgelijks willen we nu ook voorzien voor ambtenaren. Hun studiejaren zullen niet meer meetellen voor de berekening van hun pensioen. Maar ambtenaren zullen die studiejaren wel kunnen valoriseren door een extra bijdrage te betalen, net als de werknemers in de privé.

Als een pensioen een vergoeding is voor wie niet meer werkt, waarom is die dan niet voor iedereen gelijk, zoals bij de kinderbijslag? (Anne De Gryse, Gent)

BACQUELAINE: Een pensioen is niet hetzelfde als de kinderbijslag. Het is een verzekering voor een bepaalde levensstijl, waarbij de hogere salarissen ook veel meer hebben bijgedragen. We moeten oppassen dat een pensioen geen breuk in een uitgavenpatroon betekent, wat nu soms al het geval is. Dat is wat anders dan een vergoeding voor kinderen, die allemaal hetzelfde waard zijn.

Vraag van de week

Wat zal het gevolg zijn van de vele gemengde loopbanen van vandaag, waardoor men te weinig jaren opbouwt in een bepaald stelsel om een volledig pensioen te krijgen? (Ann Verbraeken, Deurne)

BACQUELAINE: Die gemengde loopbanen zullen ervoor zorgen dat de grote verschillen tussen de stelsels gaandeweg verdwijnen. De stelsels op zich zullen blijven bestaan, maar een werknemer zal aan het eind van zijn carrière in verschillende statuten hebben gewerkt. Daarom is een pensioen met punten, dat er in 2030 moet komen, ook zo belangrijk. Die punten worden berekend op basis van iemands loon, het aantal gewerkte jaren, en de verhouding van die twee parameters tot de gemiddelden in zijn sector. Mensen die langer werken of meer verdienen dan het gemiddelde, zullen daarvoor worden beloond, los van hun statuut. Op die manier zullen de verschillende pensioenstelsels in de praktijk geharmoniseerd worden.

Goedele Liekens doet het in het Verenigd Koninkrijk (zie blz. 17). Hoe praat je met jongeren over seks? Stel uw vragen aan seksuologe RIKA PONNET.

Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op twee filmtickets.

Jelle Henneman

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content