JA

Waarom komt de sector met dit voorstel?

Het nieuwe regeerakkoord opent de deur naar een uitbreiding van de taken die bewakingsfirma’s mogen uitvoeren. En ik hoor bij de politie en de ministeries dat dit in een stroomversnelling zit. We hebben een lijstje gemaakt met politietaken die we zouden kunnen overnemen. Vaak dingen die in het buitenland al gedaan worden door dezelfde internationale bedrijven die in België actief zijn. Die hebben dus de expertise.

Hoe ver kan dat gaan?

Het moet duidelijk zijn dat wij niet geïnteresseerd zijn in kerntaken van de politie. Natuurlijk willen wij geen arrestaties of vrijheidsberoving doen. Dat kunnen wij niet. Wat wel kan, is bijvoorbeeld het beheer van de onbemande flitspalen, wat de politie veel tijd en energie kost. Of neem de alcoholcontroles. Het is niet de bedoeling dat bewakingsagenten u zouden doen blazen, maar bij die controles zijn ook altijd agenten aanwezig die enkel moeten noteren. En dat zijn ook opgeleide politiemannen, die nuttiger dingen kunnen doen. Daar zouden wij kunnen assisteren, maar altijd samen met en onder controle van de politie. Hetzelfde geldt voor de receptie van een politiekantoor, waar mensen heel vaak alleen om een for-mulier of om informatie komen. En er zijn altijd verkeersongevallen met enkel materiële schade. Ook daar zouden wij kunnen inspringen. Dat zijn voor mij geen kerntaken van de politie. Het is aan de overheid om daarvan de veiligheidsrisico’s in te schatten, en een strikt wettelijk kader te maken.

Veel agenten zien dit niet graag gebeuren.

Er zullen altijd agenten tegen zijn. Maar er zijn ook tal van voorbeelden waar de politie nu al prima samenwerkt met privéfirma’s.

Hoe ver kan men volgens u gaan in het uitbesteden van politietaken?

Zodra men spreekt over taken waarbij de individuele rechten en vrijheden in het gedrang komen, ben ik tegen. We willen toch echt niet evolueren naar een situatie zoals in het Verenigd Koninkrijk, waar privébedrijven uit de beveiligingssector zelfs assisteren bij recherche. Alles wat met rechtshandhaving en individuele rechten te maken heeft, zijn essentiële politietaken. De overheid hoort die uit te voeren, dat kan onmogelijk overgedragen worden aan privébedrijven. Het enige wat volgens mij kan, zijn bewakingsopdrachten van gebouwen. We moeten beseffen dat de politie het onveiligheidsgevoel niet volledig kan wegwerken. Daar kunnen bewakingsfirma’s nuttig werk leveren, maar wel in aanvulling op, in overleg met en onder coördinatie van de politie.

De beveiligingssector hoopt onder meer op alcohol- en snelheidscontroles.

Kan niet. Wettelijk moet dat door een politieambtenaar gebeuren, omdat dit toch duidelijke inbreuken zijn in de privésfeer van burgers. Ook hun voorstel om transport van gevangenen te doen, is voor mij totaal onmogelijk. Dat behoort tot de vrijheidsberoving en de strafuitvoering, en dat zijn uiteraard ook kerntaken van de politie.

En wijkpatrouilles?

Uitgesloten! Waar ligt dan nog het onderscheid met die burgerwachten waar zo velen tegen zijn?

De sector zegt: wij kunnen die taken veel goedkoper uitvoeren.

In de periode van de zaak-Dutroux hoefde je niemand te overtuigen dat veiligheid een mensenrecht is, en dus een kerntaak van de overheid. Die kostenfactor mag dus echt geen rol spelen. Veiligheid is niet iets wat je op de vrije markt loslaat. Ik wil niet leven in een maatschappij waar veiligheid iets is voor mensen die het kunnen betalen.

Vorige week: Pinkstermaandag afschaffen als wettelijke feestdag?

38% ja

62% nee

NEE

Waarom komt de sector met dit voorstel?

Het nieuwe regeerakkoord opent de deur naar een uitbreiding van de taken die bewakingsfirma’s mogen uitvoeren. En ik hoor bij de politie en de ministeries dat dit in een stroomversnelling zit. We hebben een lijstje gemaakt met politietaken die we zouden kunnen overnemen. Vaak dingen die in het buitenland al gedaan worden door dezelfde internationale bedrijven die in België actief zijn. Die hebben dus de expertise.

Hoe ver kan dat gaan?

Het moet duidelijk zijn dat wij niet geïnteresseerd zijn in kerntaken van de politie. Natuurlijk willen wij geen arrestaties of vrijheidsberoving doen. Dat kunnen wij niet. Wat wel kan, is bijvoorbeeld het beheer van de onbemande flitspalen, wat de politie veel tijd en energie kost. Of neem de alcoholcontroles. Het is niet de bedoeling dat bewakingsagenten u zouden doen blazen, maar bij die controles zijn ook altijd agenten aanwezig die enkel moeten noteren. En dat zijn ook opgeleide politiemannen, die nuttiger dingen kunnen doen. Daar zouden wij kunnen assisteren, maar altijd samen met en onder controle van de politie. Hetzelfde geldt voor de receptie van een politiekantoor, waar mensen heel vaak alleen om een for-mulier of om informatie komen. En er zijn altijd verkeersongevallen met enkel materiële schade. Ook daar zouden wij kunnen inspringen. Dat zijn voor mij geen kerntaken van de politie. Het is aan de overheid om daarvan de veiligheidsrisico’s in te schatten, en een strikt wettelijk kader te maken.

Veel agenten zien dit niet graag gebeuren.

Er zullen altijd agenten tegen zijn. Maar er zijn ook tal van voorbeelden waar de politie nu al prima samenwerkt met privéfirma’s.

Hoe ver kan men volgens u gaan in het uitbesteden van politietaken?

Zodra men spreekt over taken waarbij de individuele rechten en vrijheden in het gedrang komen, ben ik tegen. We willen toch echt niet evolueren naar een situatie zoals in het Verenigd Koninkrijk, waar privébedrijven uit de beveiligingssector zelfs assisteren bij recherche. Alles wat met rechtshandhaving en individuele rechten te maken heeft, zijn essentiële politietaken. De overheid hoort die uit te voeren, dat kan onmogelijk overgedragen worden aan privébedrijven. Het enige wat volgens mij kan, zijn bewakingsopdrachten van gebouwen. We moeten beseffen dat de politie het onveiligheidsgevoel niet volledig kan wegwerken. Daar kunnen bewakingsfirma’s nuttig werk leveren, maar wel in aanvulling op, in overleg met en onder coördinatie van de politie.

De beveiligingssector hoopt onder meer op alcohol- en snelheidscontroles.

Kan niet. Wettelijk moet dat door een politieambtenaar gebeuren, omdat dit toch duidelijke inbreuken zijn in de privésfeer van burgers. Ook hun voorstel om transport van gevangenen te doen, is voor mij totaal onmogelijk. Dat behoort tot de vrijheidsberoving en de strafuitvoering, en dat zijn uiteraard ook kerntaken van de politie.

En wijkpatrouilles?

Uitgesloten! Waar ligt dan nog het onderscheid met die burgerwachten waar zo velen tegen zijn?

De sector zegt: wij kunnen die taken veel goedkoper uitvoeren.

In de periode van de zaak-Dutroux hoefde je niemand te overtuigen dat veiligheid een mensenrecht is, en dus een kerntaak van de overheid. Die kostenfactor mag dus echt geen rol spelen. Veiligheid is niet iets wat je op de vrije markt loslaat. Ik wil niet leven in een maatschappij waar veiligheid iets is voor mensen die het kunnen betalen.

Vorige week: Pinkstermaandag afschaffen als wettelijke feestdag?

38% ja

62% nee

Opgetekend door Thomas Verbeke

‘Wij zouden kunnen inspringen bij verkeersongevallen met blikschade.’

‘Het enige wat volgens mij kan, zijn bewakingsopdrachten van gebouwen.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content