De belangrijkste data en hervormingen op een rij.

1987: Het Erasmusprogramma wordt gelanceerd.

1988: Door de staatshervorming wordt het onderwijs een Vlaamse bevoegdheid.

1991: Het decreet op de universiteiten geeft ze meer autonomie, maar ook een drievoudige opdracht: kennis verspreiden (lesgeven), kennis creëren (onderzoek doen) en kennis ter beschikking stellen van de gemeenschap en de industrie. De universiteiten worden nu ook geregeld gecontroleerd op de waarde van hun opleidingen.

December 1991: Het Verdrag van Maastricht stelt dat onderwijs een Europese bevoegdheid kan zijn.

1994: Het decreet op de hogescholen geeft de instellingen meer autonomie, ook in beheer van geld. Maar dat geld zit in een zogenaamd gesloten enveloppe. Het wordt een gigantische besparings- en herstructureringsoperatie voor de hogescholen.

In 1994 waren er 164 hogescholen, vandaag nog 22. Zeven op de tien docenten zijn bijzonder ongelukkig over de fusies van de laatste jaren.

1994: De Europese landen beloven de liberalisering van alle diensten.

1995: Door de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten is meting van opleidingen noodzakelijk. Dat wordt het Europees Credit Transfer Systeem, een uniform systeem van studiepunten, zodat iedereen weet wat de waarde is van een opleiding.

1998: Het rapport-Dillemans stelt onder meer voor om universiteiten nauwer te laten samenwerken.

1998: Sorbonneverklaring wil meer samenwerking tussen hogescholen en universiteiten.

Juni 1999: Bolognaverklaring wil:

-grotere vergelijkbaarheid van het hoger onderwijs in Europa en de vorming van één Europese ruimte van hoger onderwijs.

-Het Europese hoger onderwijs aantrekkelijker en competitiever maken.

Mei 2001: Conferentie van Praag regelt het systeem om elkaars opleidingen te wegen en te beoordelen (accreditatie).

Oktober 2001: Eerste versie van het ‘Decreet betreffende de herstructurering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen’. Kortweg: structuurdecreet, omdat het voorlopig alleen de nieuwe structuur – bachelor-master – invoert. Dit decreet is een zogenaamd aanbouwdecreet: de basis is er, daarbovenop moet nog geregeld worden: de lerarenopleidingen, de credits, de sociale voorzieningen, de studiefinanciering, en zo meer. Maar die zaken zullen pas in 2004 worden geregeld.

November 2001: Tweede versie structuurdecreet.

Januari 2002: Derde en vierde versie structuurdecreet.

Februari 2002: Top van Barcelona.

Alle lidstaten komen overeen de Bolognaverklaring uit te voeren. Daarmee wordt de hervorming van het hoger onderwijs deel van het Europese onderwijsbeleid.

Maart 2002: Vijfde versie structuurdecreet.

Mei 2002: Het structuurdecreet gaat naar de ministerraad voor bespreking.

Juli 2002: Vijfde versie structuurdecreet gaat naar de Raad van State voor advies.

Academiejaar 2004-2005: Invoering bachelor-masterstructuur.

2010: De ene Europese onderwijsruimte is er, vijf jaar nadat de eerste bachelors aan hun studies zijn begonnen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content