Waardigheid vindt hij het belangrijkste wat er is. BV’s filmen met een smartphone is uit den boze. Maar een uitvaart als een muziekfestival: waarom niet?

‘Het was vooral de grote Amerikaanse auto van de begrafenisondernemer die sterk tot de verbeelding sprak toen ik als zestienjarige begon te helpen bij begrafenissen. Maar ik was toen helemaal niet voorbereid op de heftige emoties die een uitvaart teweegbrengt. Tijdens mijn tweede uitvaart ben ik zelfs even moeten weggaan. Er brak iets in mij toen de jonge vrouw en de kleine kinderen van de overledene zich op de doodskist wierpen. Ik ben toen zelf in tranen uitgebarsten. Intussen kan ik met die emoties natuurlijk beter omgaan, maar de begrafenis van een leeftijdsgenoot blijft lastig.’

‘De begrafenis van een kind is natuurlijk het moeilijkste. Collega’s hebben de uitvaarten verzorgd van de kinderen die zijn omgekomen bij de busramp in Sierre. Omdat die organisatie voor hen emotioneel al zwaar genoeg was, heb ik met drie anderen aangeboden om hen te helpen met de verzorging van de kinderen. Daar waren we achteraf allemaal niet goed van. We hebben samen staan wenen in de verzorgingskamer, want de blik op al die overleden kinderen was emotioneel ontzettend zwaar. Dat zijn momenten die ik levenslang meedraag. Ik heb er me achteraf wel aan opgetrokken dat de meeste ouders hun kind daardoor nog hebben kunnen zien om afscheid te nemen.’

‘Intussen heb ik al uitvaarten verzorgd voor diplomaten, bisschoppen en bekende Vlamingen. Daar komt natuurlijk wel wat meer bij kijken dan bij een gewone uitvaart. Zo is bij de uitvaart van een diplomaat het ministerie van Buitenlandse Zaken betrokken bij de organisatie. En er is dan ook een duidelijk protocol waarmee je rekening moet houden. Soms geeft dat wel eens spanningen met de nabestaanden, want zij hebben daar niet altijd behoefte aan. Zo heeft een familie eens geweigerd om hun geliefde met militaire eer te begraven. Die beslissing moet je respecteren. Vooral bij sterk gemediatiseerde overlijdens is het een grote uitdaging om rekening te houden met de wensen van de familie. Zij zitten meestal echt niet te wachten op al die aandacht van cameramensen en fotografen. Toch raad ik hen altijd aan om dat gedurende een kort moment toch even toe te laten. Anders zullen fotografen met hun telelenzen toch proberen om van grote afstand een foto te maken van de rouwende weduwe bij wie er een traan over de wang rolt. En het zijn zeker niet alleen mensen uit de media die je tijdens zo’n uitvaart in de gaten moet houden. Tijdens de uitvaart van een bekende Vlaming probeerde een vrouw de uitvaart te filmen met haar smartphone. Uiteindelijk heb ik ermee gedreigd haar de kathedraal uit te zetten.’

‘Het gebeurt ook wel eens dat mensen een ongewone uitvaart willen organiseren. Ik heb daar geen moeite mee, zolang ik maar het gevoel heb dat er op een waardige manier afscheid wordt genomen. Zo heb ik een pakkende uitvaart meegemaakt in de tuin van een restaurant. Terwijl iemand in de verte doedelzak speelde, gingen de beste vrienden rond de urne van hun overleden vriend staan. Met de ene hand raakten ze allemaal samen de urne aan, terwijl ze in de andere hand een pint vasthielden. Geef toe: dat is toch een mooie manier om afscheid te nemen. En ik heb samen met een evenementenbureau eens een uitvaart verzorgd op een locatie die er helemaal uitzag zoals op een muziekfestival en waarbij de vele genodigden in het wit waren gekleed. Dat was een schitterend en waardevol afscheid.’

‘Ik besef goed genoeg dat het heel snel gedaan kan zijn. Telkens als ik met vakantie ga, laat ik voor mijn familie een enveloppe achter met mijn wensen voor de uitvaart. Want stel je eens voor dat het vliegtuig neerstort of dat ik omkom in een verkeersongeval: dan moeten mijn nabestaanden ineens een heleboel beslissingen nemen. Met de dood zelf hoef je niet bezig te zijn, want die komt toch. Maar het is belangrijk dat iemand weet wat je voor je uitvaart wilt.’

– Leeftijd: 47. – Zaak: Begrafenisondernemer in Hasselt .

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content