Patrick Martens

De HaZoDi-affaire laat de Hasseltse burgemeester Hilde Claes niet los. Maar haar positie is ook om andere redenen wankel. Zo zijn er ook vragen over de rechtsgeldigheid van haar eedaflegging als burgemeester.

Het stormt weer rond de Hasseltse burgemeester Hilde Claes (SP.A). De ophef is een uitloper van de affaire die losbarstte na de Panorama-uitzending over de graai- en pestcultuur bij de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek (HaZoDi). Op 26 september moet ze aan de politieraad uitleg geven omdat ze verdacht wordt van schriftvervalsing, na een klacht van een van de ‘klokkenluiders’, Vera Vrancken, over de handtekening van Claes onder een verslag van het politiecollege eind 2009.

Tegen 26 september beslist ook de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling over een procedurevraag of Claes volledige inzage krijgt in dit dossier van onderzoeksrechter Davy Jordens. Hij stelde Claes al op 30 november 2012 in verdenking, en vindt dat zij dat recht niet heeft. De Hasseltse procureur Marc Rubens meent van wel.

Net door die procedurekwestie in Antwerpen lekte een en ander vorige week uit. Dat Claes hierover tot dan gezwegen had, viel slecht bij de oppositie én bij coalitiepartner CD&V. Claes, die met de rood-groene lijst Helemaal Hasselt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 15 procent verloor en de absolute meerderheid kwijtraakte, heeft zich intussen in het Hasseltse schepencollege verontschuldigd. Samen met CD&V wacht ze op de juridische afwikkeling. Dat doet ook SP.A-voorzitter Bruno Tobback, die spreekt over ‘een oude koe’. Toch lijkt de zaak veel meer dan een bagatel. Zo rijzen er vragen over de rechtsgeldigheid van de eedaflegging van Claes als burgemeester op 14 december 2012. De inverdenkingstelling was toen al een feit, maar in haar dossier bij de provinciegouverneur zat toch een positief advies van het parket. Vlaams voogdijminister Geert Bourgeois (N-VA) wacht op een rechterlijke beslissing.

Er is al langer onrust over Claes’ positie als burgemeester, omdat ze op haar kabinet ‘zwak omringd’ zou zijn. Daar komen privéperikelen bij door een nieuwe echtscheiding. Normaal heeft dat geen nieuwswaarde, maar de breuk met Tony Coonen heeft ook politieke impact. Coonen is in Limburg federaal secretaris van het ziekenfonds De Voorzorg, dat de slagkracht van de socialisten in Limburg bepaalt. Coonen is bij de Limburgse SP.A bovendien geen lichtgewicht, sinds hij vorig jaar de legendarische man achter de schermen, Paul Butenaerts, opvolgde als voorzitter van Nuhma. Dat is een holding van de Limburgse steden en gemeenten om te investeren in duurzame energie, afvalverwerking, innovatie en lokale media.

Interne SP.A-peilingen voorspellen forse klappen bij de verkiezingen van 2014, zowel voor de partij als voor Limburgs kopstuk Ingrid Lieten. Nieuwe HaZoDi-verwikkelingen voor Claes en wrijvingen met De Voorzorg zullen het tij niet keren. De gedwongen vervanging van Ludo Sannen in het Vlaams Parlement door ondervoorzitster en Genks schepen Joke Quintens evenmin.

Patrick Martens

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content