‘Aan de geluidsnormen verandert geen jota meer’

DéFI-voorzitter Olivier Maingain, wiens partij in de Brusselse meerderheid zit, begrijpt de ophef over de strenge geluidsnormen boven Brussel niet.

Staat de Brusselse regering dan niet stil bij de economische gevolgen voor de luchthaven van Zaventem?

OLIVIER MAINGAIN: Er is ook zoiets als het recht op een goede nachtrust, weet u.

Het besluit van Didier Gosuin (DéFI) over de Brusselse geluidsnormen dateert al van 1999. De Raad van State, het Hof van Cassatie en zelfs het Europees Hof van Justitie hebben het argument ‘onherstelbare economische schade’ sindsdien van tafel geveegd. En luchthavenuitbater Brussels Airport Company was perfect op de hoogte: in de exploitatievergunning is opgenomen dat hij de Brusselse geluidsnormen moet respecteren. Brussels Airport en Vlaanderen doen nu alsof Brussel ineens het hakmes heeft bovengehaald, terwijl die normen al jaren bestaan! Na een extreem lange overgangsperiode wil het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ze alleen naar de letter toepassen, en de eventuele boetes correct innen.

Ryanair-topman Michael O’Leary kondigde een groeistop aan in Zaventem, en Brussels Airport waarschuwt dat door de normen duizenden banen op de tocht staan.

MAINGAIN: Ik maak een onderscheid tussen de ceo van Brussels Airport, Arnaud Feist, en die van Ryanair. Feist zou beter moeten weten. Dat Michael O’Leary onaangenaam verrast is, kan ik wel begrijpen – zeker als hij slecht is ingelicht door de luchthavenautoriteiten. Maar dat is de schuld van degenen die hebben gezwegen, in de hoop dat Brussel zou inbinden.

De Vlaamse regering heeft een belangenconflict ingediend, waardoor de Brusselse geluidsnormen nu bij het Overlegcomité terechtkomen.

MAINGAIN: Dat is niet meer dan een ultiem vertragingsmanoeuvre. Het besluit-Gosuin wordt er tijdelijk door opgeschort, maar aan de geluidsnormen zal uiteindelijk geen jota veranderen.

Ik vind het flauw dat de Vlaamse regering die procedure in extremis heeft opgestart. De Vlaamse en de federale regering en Brussels Airport zijn in dit dossier ernstig tekortgeschoten. Ze hadden de luchtvaartmaatschappijen tijdig moeten waarschuwen, zodat die hun vloot konden aanpassen.

Dat elk gewest zijn eigen geluidsnormen kan vastleggen, vindt u dat geen typisch Belgische kolder?

MAINGAIN: Zo ken ik er nog wel een paar, hoor. Verschillende kinderbijslagstelsels per gewest: dát is pas onzinnig. Of verschillende verkeersreglementen per gewest. En wat de geluidsnormen betreft: DéFI is nooit vragende partij voor die bevoegdheid geweest. Heel wat Vlaamse partijen net wél.

Door HAN RENARD

‘De Vlaamse en de federale regering zijn in dit dossier ernstig tekortgeschoten.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content