Groep Arco is de financiële holding van de christelijke werknemersbeweging ACW. In die groep zit het kapitaal van meer dan 800.000 particulieren, dat via dochtermaatschappijen (Arcofin en Auxipar) in diverse activiteiten (banken, energie, vastgoed, infrastructuur enzovoort) wordt geïnvesteerd. Het meest in het oog springt Arcofin, dat ook werkt met kapitaal van de grote sociale organisaties uit de christelijke zuil, zoals de Christelijke Mutualiteit, de christelijke vakbond ACV en de koepelorganisatie ACW zelf (samen goed voor 17 procent van Arcofin).

Arcofin wordt in 2001 een aandeelhouder van Dexia door de inbreng van haar aandelen van Artesia Banking Corporation (waartoe BACOB Bank en DVV behoren). Aan de vooravond van de reddingsoperatie in september 2008 heeft Arcofin 18,1 procent van aandelen van Dexia in handen.

Ook Arcofin moet als grootaandeelhouder van Dexia helpen om de bank van de ondergang te redden en hoest 350 miljoen euro op. Een deel van dat geld wordt geleend bij de organisaties van het ACW en bij diverse banken, waaronder Dexia zélf. Ook Arcofin krijgt voor die extra participatie aandelen tegen 9,90 euro per stuk. Net als alle andere grootaandeelhouders van Dexia lijdt Arcofin onder de scherpe koersdaling van Dexia sinds april 2008. Het aandeel is op de beurs dan nog bijna 18 euro waard, maar brokkelt af tot 3 euro en lager. In de boeken van Arcofin stond de participatie in Dexia in 2007 nog voor 4 miljard ingeschreven, nu is dat nog 2,64 miljard.

Groep Arco krijgt na lobbywerk van Etienne Schouppe en Steven Vanackere, CD&V-toppolitici die nauwe banden met het ACW hebben, een staatswaarborg: de federale overheid garandeert dat de particuliere coöperanten geen euro zullen verliezen door hun investering via Arcofin. Het gaat naar schatting om een bedrag tussen 800 miljoen en 1 miljard euro. Die overheidsgarantie wordt bevestigd door premier Herman Van Rompuy (CD&V) en verschijnt op 14 april 2009 eindelijk als wet in het Staatsblad. Die publieke waarborg is opmerkelijk, want daarmee worden de mensen die hun geld riskeerden in Arcofin gelijkgeschakeld met spaarders en niet met beleggers in bijvoorbeeld Fortis, die niet konden genieten van een dergelijke regeling. Het lijkt er sterk op dat de wet op maat van de groep Arco is geschreven.

Los van de hoge aandelenprijs bij de redding van Dexia (9,90 euro) lijdt Arcofin nog op andere vlakken zware verliezen. Sinds juli 2008 was Arcofin via een langdurig gestructureerd aankoopprogramma verplicht om maandelijks Dexia-aandelen aan te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs van meer dan 12 euro per aandeel. Maandenlang was Arcofin verplicht dat bedrag per aandeel te betalen terwijl de koers op de beurs almaar daalde (eerst tot 9 euro en later tot onder de 3 euro). Een vlugge berekening leert dat Arcofin op die manier minstens 12 miljoen euro te veel uitgaf voor Dexia-aandelen in vergelijking met de koers.

Arcofin betaalde in het verleden altijd een mooi dividend van meer dan 10 procent aan zijn particuliere coöperanten en aan de christelijke sociale organisaties. In 2007, bijvoorbeeld, gaat het in totaal om 112 miljoen euro (waarvan 68 miljoen voor particulieren). Het leeuwendeel van dat bedrag kwam van het dividend dat Arcofin van Dexia ontving.

In 2008 kan Arcofin nog voor ruim 225 miljoen euro aan Dexia-dividenden boeken. Maar voor 2009 en 2010 keert Dexia geen dividenden uit, alleen nieuwe ‘bonusaandelen’. Daardoor kan ook de groep Arco zijn ‘vennoten’ veel minder belonen. Zo spreekt Francine Swiggers, de voorzitster van het directiecomité van de groep Arco, nu van een ‘marktconform dividend’ dat rond de 3 procent ligt. Dat betekent meteen ook dat de Christelijke Mutualiteit, het ACV en het ACW net als de particuliere coöperanten zowat twee derde minder inkomsten ontvangen van de groep Arco en Arcofin dan ze gewend waren. ‘Dat betekent de tering naar de nering zetten’, aldus de leiding van het ACW, die zich duidelijk verkeken heeft op het doen en laten van de bankspecialisten van Dexia.

Het ACW en zijn vertakkingen zijn financieel erg afhankelijk van het lot van Dexia. Dat ex-premier Jean-Luc Dehaene als CD&V’er van ACW-strekking de nieuwe voorzitter van de groep Dexia is geworden, heeft voor velen daarmee te maken: hij moet er mee voor zorgen dat het ACW verzekerd blijft van inkomsten. Bij de CD&V is de voorbije maanden niet alleen druk vergaderd over de politieke toestand van het land, maar ook over de financiële situatie van de christelijke werknemersbeweging – nog altijd de voornaamste zuil binnen de CD&V.

Bij de CD&V is druk vergaderd over de politieke toestand van het land, maar ook over de financiële situatie van de christelijke werknemersbeweging.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content