Factcheck: nee, 80 procent van de leerkrachten stemt niet ‘centrum tot extreemlinks’

© Steve Michiels

‘Minstens 80 procent van de leraren stemt centrum tot extreemlinks’, zo tweette Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang). Maar dat is overdreven.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op Twitter schreef Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang) onlangs: ‘Linkse leraren zetten steevast de toon en dringen hun ideologie op aan de leerlingen.’ Daarop reageert iemand dat rechtse leraren precies hetzelfde doen en dat die er ook in overvloed zijn. Waarop Van Rooy antwoordt: ‘Haha “in overvloed”. Minstens 80 procent van de leraren stemt centrum tot extreemlinks.’

Wanneer we Van Rooy mailen, geeft hij aan dat hij met ‘centrum tot extreemlinks’ doelde op alle partijen uitgezonderd de N-VA en Vlaams Belang en dat hij dus beter ‘centrumlinks tot extreemlinks’ had geschreven. ‘De Open VLD en de CD&V zijn voor alle duidelijkheid linkse partijen (geworden)’, zo klinkt het. Hij zegt zich te beroepen op onderzoek uit Nederland: uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond uit 2017 bleek dat een meerderheid van zijn leden links of progressief stemde. Daarnaast verwijst hij naar persoonlijke ervaringen. ‘In zowat élke school waar ik de afgelopen tien jaar ben geweest, om te debatteren of voor een of ander politiek project, heb ik posters zien hangen van linkse organisaties en/of affiches met een linkse invalshoek, maar nóóit met de omgekeerde invalshoek/boodschap. Om nog te zwijgen over wat je niet zelden tegenkomt in de schoolboeken/cursussen die worden gebruikt: die dragen steevast de genoemde politiek correcte (linkse) boodschappen uit over België, de EU, immigratie/vluchtelingen, diversiteit en klimaat.’

Zeer weinig leerkrachten blijken te stemmen voor extreme partijen.

Sari Verachtert (kU lEUVEN)

Er blijkt in Vlaanderen weinig tot geen onderzoek te zijn naar het stemgedrag van leerkrachten. Maar Sari Verachtert, een onderzoekster uit het team van professor politieke wetenschappen Marc Hooghe (KU Leuven), rondde zeer recent een survey af bij Vlaamse leerkrachten uit het secundair onderwijs. ‘Die ging over polarisering en radicalisering,’ aldus Hooghe, ‘maar we peilden ook naar stemgedrag. Zeer weinig leerkrachten blijken te stemmen voor extreme partijen: 3% voor Vlaams Belang en 4% voor PVDA. Opvallend is dat 27% aangaf voor Groen te stemmen. Verder koos 15% voor Vooruit, 19% voor CD&V, 14% voor Open VLD en 18% voor N-VA.’

Volgens de definitie die Van Rooy aan ‘centrumlinks tot extreemlinks’ geeft, stemt 79% van de bevraagde leerkrachten op die partijen. Maar volgens Hooghe houdt zijn definitie geen steek. ‘Op Europees niveau wordt de Chapel Hill expert survey gebruikt om te bepalen of politieke partijen zich links of rechts op het spectrum bevinden. Elke partij krijgt een score tussen 0 (extreemlinks) en 10 (extreemrechts). Op basis daarvan heb je in Vlaanderen drie linkse partijen: PVDA (0,33), Groen (2,42) en Vooruit (3,08). CD&V is de enige centrumpartij, met een score van 5,58. En dan zijn er drie rechtse partijen: Open VLD (6,58), N-VA (7,92) en Vlaams Belang (9,58). Op basis daarvan kun je stellen dat 65% van de leerkrachten ‘centrum tot extreemlinks’ stemt.’

In de survey werd ook gevraagd waar de leerkrachten zichzelf zouden plaatsen op een schaal tussen links en rechts. De grootste groep (25%) plaatst zichzelf precies in het midden. Bovendien gaf een ruime meerderheid aan dat het hun taak is om neutraal te zijn in zijn of haar lessen. En 80% was het (eerder) oneens met de stelling: ‘Mijn leerlingen zijn op de hoogte van mijn politieke voorkeur.’ ‘Dat leraren hun ideologie zouden opdringen aan hun leerlingen lijkt op basis van dit onderzoek dus ook niet te kloppen’, besluiten Verachtert en Hooghe.

Update

Na het verschijnen van deze factcheck contacteerde mr. Van Rooy ons opnieuw om zijn ongenoegen te uiten: “Open VLD kan (vandaag) bezwaarlijk als “rechts” worden gecatalogiseerd en al zéker niet op de identitaire as, waar het mij uiteraard om gaat wanneer ik het heb over leraren (het gaat dus niet over hun economische visie).” Hij verwijst hiervoor naar een eigen tweet, waarin hij een grafiek toont van de VRT waarin Open VLD op één lijn wordt gezet met Groen, Vooruit en PVDA (zonder verdere uitleg) en naar de Wikipedia-pagina van Open VLD: ‘de huidige Open Vld voert een koers die progressief liberaal is en zich inspireert op het sociaalliberalisme’.

Conclusie
Op basis van recent onderzoek blijkt dat 65 procent van de Vlaamse leerkrachten centrum tot extreemlinks stemt. We beoordelen de stelling dus als onwaar.
Bronnen

In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen.
Bovendien werden voor deze factcheck de volgende mensen gecontacteerd:
– Mailverkeer met Sam van Rooy (Vlaams Belang), 5-6 mei 2022
– Telefoongesprek en mailverkeer met Marc Hooghe (KU Leuven), 5-9 mei 2022
– Telefoongesprek en mailverkeer met Sari Verachtert (KU Leuven), 5-9 mei 2022

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 9 mei 2022.
* Artikel werd aangepast op 19/05/2022 om 14:44, om bronvermeldingen en hyperlinks toe te voegen.
* Op 19/05/2022 om 14:46 werd een update toegevoegd.

Partner Content