Factcheck: meer genderdiversiteit in raden van bestuur levert niet altijd betere financiële prestaties op

© Steve Michiels

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

‘Studies suggereren dat firma’s waar de raad van bestuur meer divers is, financieel beter presteren’, zo lazen we in Dag Allemaal. Maar het moet genuanceerd worden.

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag kwam in Dag Allemaal Katleen De Stobbeleir, professor leiderschap en hr (Vlerick), aan het woord: ‘Studies suggereren dat firma’s waar de raad van bestuur meer divers is, financieel beter presteren.’ Tegenover Knack geeft ze aan dat ze tijdens het interview verschillende nuances had meegegeven, die uiteindelijk niet zijn opgenomen in het artikel. De auteur van het stuk bevestigt dat. ‘Er bestaat nog veel discussie in de wetenschappelijke literatuur’, legt De Stobbeleir uit. ‘Sommige studies tonen positieve effecten, andere vinden geen effect. Uit een meta-analyse blijkt dat er wel degelijk een significant én positief verband is met een bepaalde indicator van financiële prestaties (jaarwinst), maar niet met andere indicatoren, zoals beurswaarde. Er is dus zeker nuance nodig.’

Procentueel gezien zijn er minder vrouwen met ervaring als topmanager, en dat is net de expertise die een raad van bestuur nodig heeft.

Professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) wil ook sterk nuanceren. ‘Het onderzoek naar genderdiversiteit in het bedrijfsleven is nog relatief recent. Over effecten op lange termijn valt dus weinig te zeggen. In 2014 publiceerde het Institute of Labor Economics, het Europese referentie-instituut omtrent arbeidseconomie, een samenvatting van de wetenschappelijke literatuur. Daaruit blijkt dat het verband tussen genderdiversiteit in de raad van bestuur en financiële prestaties in sommige studies positief is, in andere negatief en in nog andere neutraal. Dat valt allemaal te verklaren: in bedrijven die slechte resultaten behalen, kunnen vrouwen een nieuw perspectief brengen, het imago verbeteren… Dan kun je een positief effect zien. Maar soms zie je ook een negatief effect omdat bepaalde bedrijven, die vrouwen in hun raad van bestuur moeten opnemen, niet de juiste profielen vinden. Procentueel gezien zijn er minder vrouwen met ervaring als topmanager, en dat is net de expertise die een raad van bestuur nodig heeft.’

Ook na 2014 werden nog verschillende wetenschappelijke artikelen over het thema gepubliceerd, telkens met dezelfde teneur, aldus Baert. ‘En zelfs wanneer studies een positief verband vinden, moeten we voorzichtig zijn. Meestal is dat enkel een correlatie, geen oorzakelijk verband. Bedrijven voeren vaak verschillende hervormingen tegelijk door, waardoor de verbeterde financiële prestaties misschien andere oorzaken hebben. Of er kan sprake zijn van omgekeerde oorzakelijkheid: een nieuw management dat betere prestaties boekt en tegelijk ook meer vrouwen aan boord haalt.’

Dat bevestigt ook onderzoekster Teodora Soare (KU Leuven), die een masterproef en een wetenschappelijk artikel aan het thema wijdde. ‘In ons land werd in 2011 een wet aangenomen die bepaalt dat in beursgenoteerde bedrijven minstens één derde van de raad van bestuur uit vrouwen moet bestaan. Wij vergeleken bedrijfsdata uit 2010 en 2017 op basis van 23 indicatoren, zowel bij beursgenoteerde bedrijven als bij een controlegroep van vergelijkbare, niet-beursgenoteerde bedrijven, waar de wet dus niet geldt. Daardoor kunnen we wel uitspraken doen over oorzakelijke verbanden. Uit ons onderzoek bleek dat verhoogde genderdiversiteit amper tot geen significant effect had. Maar meer onderzoek naar langetermijneffecten is zeker nodig.’

CONCLUSIE

Een wetenschappelijke meta-analyse wijst op een positief – maar daarom nog geen oorzakelijk – verband tussen een genderdiverse raad van bestuur en bepaalde indicatoren van financiële prestaties. Andere publicaties zien geen of negatieve effecten. We beoordelen de stelling dus als eerder waar.

BRONNEN

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 16 maart 2022.

* Artikel werd aangepast op 23/03/2022 om 10:03, om bronvermeldingen en hyperlinks toe te voegen.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Factcheck: meer genderdiversiteit in raden van bestuur levert niet altijd betere financiële prestaties op
© RMG

Knack maakt onderdeel uit van Roularta Media Group.

Partner Content