Factcheck: dat veganistische honden minder vaak naar de dierenarts hoeven, is niet bewezen

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

‘Honden die veganistisch dieet volgen, hoeven minder vaak naar de dierenarts’, lazen we in Metro. Maar het geciteerde onderzoek vertoont veel gebreken.

In Metro lazen we een artikel met als kop ‘Honden die veganistisch dieet volgen, hoeven minder vaak naar de dierenarts’. Er wordt verwezen naar een studie die recent is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One, waarin wordt beweerd dat honden die een plantaardig dieet krijgen minder gezondheidsproblemen hebben. Metro geeft mee dat die studie gefinancierd werd door ProVeg, een belangenorganisatie voor plantaardige voeding, wat al alarmbellen doet afgaan.

Wanneer we het artikel lezen, blijkt dat de studie uit een online bevraging van 2536 hondenbaasjes bestond. Ruim de helft (54 procent) gaf hun viervoeter al minstens één jaar ‘conventioneel vlees’, 33 procent gaf rauw vlees en 13 procent veganistische hondenvoeding. Verder moesten ze vragen invullen over de gezondheidstoestand van hun hond, het aantal bezoeken aan de dierenarts en het gebruik van bijzondere medicatie.

Op basis van die data luidt de conclusie dat honden met een ‘conventioneel dieet’ het slechtst af zijn. Honden die rauw vlees krijgen, scoren iets beter dan honden op een veganistisch dieet, maar dat wordt toegeschreven aan het feit dat die groep honden gemiddeld jonger was dan de veganistische honden. Bovendien vermoeden de onderzoekers dat baasjes van honden die rauw vlees krijgen minder vaak naar de dierenarts gaan omdat veel dierenartsen dat dieet zouden afkeuren. Daarnaast wordt rauw vlees in verband gebracht met potentiële gevaren, zoals ziektemakers. Daarom concluderen de onderzoekers dat een goed uitgebalanceerd veganistisch dieet het gezondste is.

Volgens Ronald Corbee, specialist Veterinaire Diervoeding (Universiteit Utrecht) zijn de conclusies van het onderzoek interessant, maar niet betrouwbaar omdat ze enkel gebaseerd zijn op informatie die verstrekt werd door de hondeneigenaars. ‘Die kunnen geen betrouwbare beoordeling geven van de gezondheid van hun hond. Daarnaast kun je niet zomaar een direct verband leggen tussen het aantal dierenartsbezoeken en voeding, want daarbij spelen veel meer factoren mee. De conclusie dat veganistisch hondenvoedsel het beste is, gaat dus wel erg ver.’

Professor Diervoeding Geert Janssens (UGent) beaamt dat. ‘Het feit dat de studie gefinancierd werd door een veganistische belangengroep roept heel wat vragen op. De auteurs beweren wel dat ze zich niet hebben laten beïnvloeden, maar de positieve resultaten van rauw vlees worden toch wat weggemoffeld. Je kunt bijvoorbeeld verwachten dat baasjes die hun hond op een veganistisch dieet zetten óók minder vaak naar de dierenarts gaan omdat die doorgaans een veganistische voeding voor honden afraadt. Bovendien wordt niet uitgelegd hoe de deelnemers van deze studie gerekruteerd zijn. Dat 13 procent voor veganistische hondenvoeding kiest, lijkt bijvoorbeeld erg veel: hebben ze misschien gerekruteerd in eigen rangen? Ook over de nutritionele samenstelling van “conventioneel vlees” lees ik niets. Dat alles neemt niet weg dat een evenwichtig veganistisch dieet voor honden mogelijk is, maar dat moet je wel een beetje forceren door bijvoorbeeld extra vitamine D te geven. Want uit ander onderzoek blijkt dat commercieel veganistisch hondenvoeder bepaalde nutritionele tekorten kan hebben. Verder onderzoek is dus zeker nodig.’

Conclusie

Uit het onderzoek dat Metro citeert, blijkt inderdaad dat honden op een veganistisch dieet minder vaak naar de dierenarts gaan. Maar dit onderzoek vertoont heel wat gebreken. We beoordelen dus dat er geen bewijs is voor deze stelling.

Bronnen

In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen.

Voorts werden voor deze factcheck de volgende mensen geconsulteerd:

Mailverkeer met Ronald Corbee (Universiteit Utrecht) op 20 april 2022

Telefoongesprek en mailverkeer met Geert Janssens (UGent) op 20 april 2022

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 21 april 2022.

* Op 10 mei om 11u56 werd de tekst bijgewerkt. De zin ‘We beoordelen de stelling dus als niet bewezen.’ werd vervangen door ‘We beoordelen dus dat er geen bewijs is voor deze stelling’, om mogelijke verwarring te vermijden.

Partner Content