Xenofobie

Xenofobie is een intense en irrationele angst of haat tegenover vreemdelingen of buitenlanders. Het is gebaseerd op vooroordelen en stereotypen die een persoon of een groep van mensen beoordelen op basis van hun nationaliteit, afkomst, cultuur, religie of etniciteit. Het kan leiden tot discriminatie, uitsluiting, racisme en geweld tegen mensen die als “anders” worden beschouwd. Xenofobie wordt beschouwd als een negatieve en schadelijke emotie die bijdraagt aan sociale spanningen en conflicten tussen verschillende groepen mensen.

Lees meer over Xenofobie in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.