Geen vreemdelingentaks in Leuven: ‘Taks getuigt van onbedwingbare aanval van xenofobie’

© belga

Er komt geen vreemdelingentaks in Leuven. Burgemeester Louis Tobback (SP.A) vindt zo’n taks onaanvaardbaar, en zegt dat die ‘getuigt van onbedwingbare aanvallen van xenofobie’.

De stad Leuven gaat niet in op het voorstel dat raadslid Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) vanavond voorlegt aan de gemeenteraad om een gemeentelijke ‘vreemdelingentaks’ in te voeren. Staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken maakte zo’n taks dit voorjaar mogelijk. ‘Dergelijk voorstel getuigt van onbedwingbare aanvallen van xenofobie’, aldus de Leuvense burgemeester Louis Tobback (SP.A).

Met een Koninklijk Besluit dat op 20 maart 2017 in het Staatsblad verscheen, maakte staatssecretaris Francken het mogelijk dat gemeenten een retributiereglement stemmen waarbij het vernieuwen, verlengen of vervangen van de tijdelijke verblijfsvergunning van het type A (‘het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf’) belast wordt met een bijdrage van maximaal 50 euro. Dit bedrag is volgens Francken een compensatie voor de bijkomende werklast voor lokale besturen. Tot dusver hebben alleen Antwerpen en Lubbeek, waar Francken titelvoerend burgemeester is, deze taks ingevoerd.

Leuven telt heel wat buitenlandse studenten en onderzoekers. Zo heeft zestig procent van de onderzoekers bij het onderzoekscentrum IMEC niet de Belgische nationaliteit. Een vreemdelingentaks zou volgens de burgemeester compleet tegenstrijdig zijn aan de onthaalactiviteiten die de stad Leuven voor deze vreemdelingen organiseert. Zo werd er enkele jaren geleden een International School opgericht.

Tobback haalde voorts scherp uit naar degenen die zo’n taks voorstaan en ‘hiermee in feite simpelweg willen aangeven tegen al die vreemdelingen te zijn’.

Partner Content