Verordening

In politieke context zijn verordeningen zijn voorschriften die direct van kracht zijn in alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie. Dit betekent dat ze “rechtstreekse werking” hebben en gelijkwaardig zijn aan nationale wetten in de lidstaten. In het geval van een conflict tussen een verordening en een nationale wet, heeft de verordening voorrang boven de nationale wet en moet deze worden toegepast. Dit zorgt voor uniformiteit en consistentie in het beleid van de Europese Unie en bevordert de naleving van de wetgeving in alle lidstaten.

Lees meer over Verordening in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

EU-lidstaten zeggen diesel- en benzinewagens vaarwel
EU-lidstaten keuren verbod goed op nieuwe wagens met verbrandingsmotor vanaf 2035
Europees Parlement bezegelt einde van de auto met verbrandingsmotor
Strengere Europese minimumvereisten voor de irrigatie van landbouw en openbaar groen
Opinie | Europa
'De koppeling tussen Europese centen en respect voor de rechtsstaat: gevolgen van een mijlpaalarrest'