Stemplicht

De actieve kiesplicht, ook wel bekend als stemplicht, is een wettelijke verplichting voor burgers om zich aan te melden bij een kiesbureau nadat er een oproep is gedaan voor verkiezingen, zodat ze kunnen deelnemen aan de verkiezingsverrichtingen.

Hoewel de stemplicht een belangrijk onderdeel is van de democratie, is het niet mogelijk om te controleren of een stem daadwerkelijk is uitgebracht vanwege het stemgeheim. Daarom wordt de term stemplicht soms ook vervangen door de term meld- of opkomstplicht, wat betekent dat burgers verplicht zijn om op te komen dagen bij het kiesbureau, zelfs als ze geen geldige stem uitbrengen.

In België geldt er een verplichting voor alle burgers vanaf de leeftijd van 18 jaar om deel te nemen aan de stemming, ongeacht of ze wel of niet in staat zijn om persoonlijk naar het stemlokaal te gaan.

Lees meer over Stemplicht in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

Opinie | Nieuws
'Afschaffen lokale opkomstplicht is historische fout van deze politieke generatie'
Opinie | Nieuws
'Als men verkiezingen vreest, wenkt de dictatuur'
Opinie | Nieuws
'Waarom het afschaffen van lokale opkomstplicht een slecht idee is'
Opinie | Nieuws
'Het afschaffen van de opkomstplicht is een slecht idee'
Opinie | Nieuws
'De opkomstplicht afschaffen versterkt de uitdagingen van de democratie'