Doorgelicht: Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers

De kansen van jonge nieuwkomers worden bepaald door de opleiding die ze genieten. Niels D’Haene licht in een driedelige reeks de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) door.
'OKAN-leerlingen moeten sneller in het reguliere onderwijs geïntegreerd worden'
'Onthaalonderwijs en regulier onderwijs zijn te vaak gescheiden werelden'
Anderstalige nieuwkomers worden vaker naar BSO of TSO gestuurd dan Vlaamse leerlingen