Districtenstelsel

In de politieke context verwijst de term ‘districtenstelsel’ naar een verkiezingssysteem waarbij een land of regio wordt verdeeld in meerdere geografische districten. Elke kiezer in een district heeft het recht om te stemmen op één kandidaat die zich verkiesbaar stelt voor het vertegenwoordigen van dat district in een gekozen orgaan, zoals een parlement of gemeenteraad.

Het districtenstelsel kan leiden tot een sterkere binding tussen de gekozen vertegenwoordigers en hun kiezers, aangezien zij zich moeten verantwoorden tegenover hun eigen district.

Lees meer over Districtenstelsel in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

...100 jaar geleden, 9 september 1918 Ruys de Beerenbrouck, de eerste katholieke premier
Curieus compromis