Betonstop

De term “betonstop” verwijst naar het strategisch plan van de Vlaamse Regering om vanaf 2040 niet meer op nieuwe stukken grond te bouwen. Het doel van de betonstop is om het verlies van open ruimte en de toename van de verharding tegen te gaan, en om de impact van de bouwsector op het milieu te verminderen.

Er bestaat vaak verwarring over de betekenis. De term betekent niet dat er niet meer mag worden gebouwd. In werkelijkheid beoogt het plan voor betonstop een andere manier van ruimtelijke ordening, namelijk verkerning. Dit houdt in dat er dichter bij elkaar gebouwd wordt, in dorpskernen, steden en bij knooppunten van het openbaar vervoer.

Lees meer over Betonstop in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

'Betonstop in Brussel is het foute antwoord op de juiste vraag'
Opinie | Politiek
'Betonstop was nog nooit zo veraf'
Miljoenenfonds voor betonstop in de maak
Opinie | Nieuws
'De betonstop: één stap vooruit, twee stappen achteruit'
Opinie | Nieuws
'Draagvlak voor de betonstop groter maken? Vlaamse overheid vergroot enkel een vastgoedzeepbel'