Amendement

In een politieke context wordt de term “amendement” gebruikt om een voorstel tot wijziging van een wetsontwerp of een ander document, zoals een resolutie of een verordening, aan te duiden. Een amendement wordt ingediend door een parlementslid of een groep parlementsleden en kan worden gebruikt om een specifiek aspect van het voorstel te wijzigen of te verduidelijken.

Amendementen worden tijdens het wetgevingsproces besproken en in stemming gebracht. Als een amendement wordt aangenomen, wordt het toegevoegd aan het oorspronkelijke document. Het indienen van amendementen is een belangrijk onderdeel van het wetgevingsproces, omdat het parlementsleden de mogelijkheid biedt om de details van een wetsontwerp te verfijnen en aan te passen om het effectiever te maken of om bezwaren op te lossen.

Lees meer over Amendement in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

Koloniaal verleden: N-VA wil enkel 'diepste spijtbetuigingen', PVDA vraagt excuses van de uitvoerende macht
Kamer zet licht op groen voor verwarmingspremie van 100 euro
Amerikaans Hooggerechtshof buigt zich in najaar opnieuw over wapenwet
Vicepresident Pence gaat geen beroep doen op 25ste amendement
Wat is het '25th amendment' dat wellicht tegen Trump gebruikt kan worden?