Laurens De Meyer

Beleidsmedwerker voeding en landbouw bij Bond Beter Leefmilieu.

Laurens De Meyer

Feedback of vragen?

Contacteer de auteur. Laat je naam, het betreffende artikel en jouw vraag na.

Opinie
'Verdeelt onze veeteelt voorgoed het platteland?'
Opinie
'Te veel aardappelen en geen bloem: ook ons kwetsbaar voedingssysteem heeft een exitstrategie nodig'
Opinie | Nieuws
'Op papier bestaat er in Vlaanderen geen mestoverschot meer: dit is een puur boekhoudkundig trucje'
Opinie | Nieuws
'Veestapel stoot te veel broeikasgassen uit: deze waarheid als een koe wordt nog maar eens genegeerd door onze politici'
Opinie
'Wat kan de landbouw doen om het uitsterven van insecten tegen te gaan?'