Laurens De Meyer

Beleidsmedwerker voeding en landbouw bij Bond Beter Leefmilieu.

Laurens De Meyer

Feedback of vragen?

Contacteer de auteur. Laat je naam, het betreffende artikel en jouw vraag na.

Opinie | Nieuws
'Op papier bestaat er in Vlaanderen geen mestoverschot meer: dit is een puur boekhoudkundig trucje'
Opinie | Nieuws
'Veestapel stoot te veel broeikasgassen uit: deze waarheid als een koe wordt nog maar eens genegeerd door onze politici'
Opinie
'Wat kan de landbouw doen om het uitsterven van insecten tegen te gaan?'
Opinie | Nieuws
'Als we voedsel blijven produceren zoals we dat vandaag doen, heeft straks niemand nog te eten'
Opinie
'Om de toekomst duurzaam vorm te geven, moet de Europese veestapel fors krimpen'