Dries Goedertier (ACOD)

Adviseur op de studiedienst van de ACOD

Dries Goedertier (ACOD)

Feedback of vragen?

Contacteer de auteur. Laat je naam, het betreffende artikel en jouw vraag na.

Opinie
'Uitdoving vaste benoeming laat zien wat regering van ambtenaren verwacht: totale volgzaamheid'