"7 miljard nodig om rioleringsnet te sluiten"

05/10/10 om 16:20 - Bijgewerkt om 16:20

Ruim een kwart van de Vlaamse gezinnen is nog altijd niet aangesloten op het rioleringsnet. Om daaraan te verhelpen, wil waterzuiveraar Aquafin best een grotere rol gaan spelen.

"7 miljard nodig om rioleringsnet te sluiten"

© Photo News

'De zuiveringsgraad van het oppervlaktewater is in de twintig jaar dat Aquafin bestaat, meer dan verdubbeld', zegt gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns. Toch is de waterkwaliteit volgens rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij nog altijd niet als 'goed' te bestempelen.

Ook professor internationaal milieubeleid Hans Bruyninckx (K.U.Leuven) vindt dat er nog een lange weg af te leggen is. Bruyninckx is behalve academicus ook voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). 'De waterkwaliteit is sinds een hele tijd langzaam verbeterd, maar blijft nu eerder constant. En als u mij vraagt of de kwaliteit nu ecologisch voldoende is, moet ik neen antwoorden. Als we echt naar proper water willen, dan zijn er een pak problemen die aangepakt moeten worden.'

Eén daarvan is het rioleringsbeleid, zegt Bruyninckx. 'Nog steeds is 30 procent van de Vlaamse gezinnen niet aangesloten op het rioleringsnet. Je komt overal te lande nog beekjes tegen waarin pijpen uitmonden. Dat vuile water komt niet bij Aquafin, dat gaat ongezuiverd de waterlopen in.' Nu de grote werken klaar zijn, moet Aquafin volgens hem een nieuwe rol opnemen en directer ingrijpen in het rioleringsbeleid.

Aquafin wil hard werken aan de rioleringsproblematiek, verzekert de gedelegeerd bestuurder. 'Volgens onze schattingen is er nog 7 miljard euro nodig om het rioleringsnet te sluiten. Ongeveer 90 procent daarvan moet van de gemeenten komen. Dat zijn enorme bedragen. Wij hebben al voorstellen gedaan om bij te springen.'

Met geld over de brug komen, kan Aquafin naar eigen zeggen niet. Wel kan het omstandigheden creëren waarin gemeenten meer en sneller kunnen investeren in rioleringen. Bossyns: 'Zo is de terugbetalingstermijn waarbinnen gemeenten door Aquafin uitgevoerde werken op hun grondgebied moeten terugbetalen op ons voorstel verdubbeld, van vijftien naar dertig jaar. Dat wil dus zeggen dat ze jaarlijks minder hoeven af te betalen, waardoor er meer ruimte vrijkomt om nieuwe investeringen te doen in de aanleg en het onderhoud van rioleringen.'

Aquafin is volgens Bossyns vragende partij om de gemeenten bij te springen bij hun rioleringsbeleid. 'Wij hebben de knowhow in huis. Maar het is en blijft een beslissing van de politiek. Als zij ons daartoe de opdracht geeft, zullen wij die uitvoeren.' (CGA)

Lees meer over:

Onze partners