Europa en Afrika sluiten migratieakkoord

12/11/15 om 15:26 - Bijgewerkt om 15:25

In Malta hebben de leiders van de Europse Unie en van Afrika een akkoord bereikt over 'het verkeer in de twee richtingen': van Afrika naar Europa en omgekeerd.

Europa en Afrika sluiten migratieakkoord

Afrikaanse migrant © Reuters

De leiders van de Europese Unie en van Afrika, die in de Maltese hoofdstad Valletta bijeen waren, zijn een actieplan overeengekomen om de strijd met de illegale migratie aan te binden en hun onderlinge samenwerking te verbeteren. Tegen eind 2016 moet het plan helemaal geïmplementeerd zijn. De EU toont zich bereid meer in te zetten op vrijwillige terugkeer.

De top werd in april van dit jaar aangekondigd, toen de meeste migranten die richting Europa trokken nog uit Afrika afkomstig waren en via de Middellandse Zee reisden. Intussen is er in een Europa een heuse vluchtelingencrisis losgebarsten en is de Westelijke Balkanroute de belangrijkste toegangsweg naar de EU geworden. Omdat migratie vanuit Afrika 'structureel' is, blijft de Valletta-top relevant, betoogden Europese diplomaten de voorbije dagen. Dat Europa en Afrika een gezamenlijk actieplan overeengekomen zijn, is volgens eerste minister Joseph Muscat van Malta, de gastheer van de top, dan ook een 'eerste, zeer belangrijke stap voorwaarts'. Er werd een akkoord bereikt over 'het verkeer in de twee richtingen': van Afrika naar Europa en omgekeerd.

Bewustmakingscampagnes

Op de top wilde Europa de Afrikaanse landen op hun verantwoordelijkheid wijzen. De nadruk moest komen te liggen op het terugkeerbeleid en de heropname van migranten van wie de asielaanvraag afgewezen is. Op vraag van de Afrikaanse leiders is de nadruk uiteindelijk op vrijwillige terugkeer komen te liggen - een mogelijkheid die ook in België al geboden wordt aan migranten.

De strijd met de mensenhandelaars wordt verder opgedreven. Er zullen onder meer bewustmakingscampagnes worden georganiseerd in de herkomst- en transitlanden om de bevolking bewust te maken van de gevaren van een tocht in de handen van smokkelaars. In Niger zal een pilootproject worden opgezet om mensenhandelaars rechtstreeks aan te pakken. Als dat efficiënt blijkt, kan het in andere landen worden herhaald.

Studiebeurzen

De Europese landen tonen zich bereid het aantal studie- en onderzoeksbeurzen voor Afrikaanse studenten en wetenschappers te verdubbelen. Europese landen die dat willen, kunnen met pilootprojecten legale migratie stimuleren.

Het veelbesproken Trust Fund voor Afrika raakt intussen maar moeilijk gevuld. De Europese Commissie wil dat haar eigen bijdrage van 1,8 miljard euro verdubbeld wordt met bijdragen van de lidstaten, maar die doelstelling is nog lang niet gehaald. België heeft een inspanning van 10 miljoen euro aangekondigd, Frankrijk stort 30 miljoen in het fonds. Donderdagmiddag stond de teller van nationale bijdragen op 78 miljoen euro. (Belga/AVE)

Onze partners