Bulgarije

22/05/14 om 06:45 - Bijgewerkt om 06:45

Naar aanleiding van de Europese verkiezingen sprak Knack.be met 27 experten uit evenveel EU-landen over de campagne, het EU-lidmaatschap en de prioriteiten na de verkiezingen.

Bulgarije

Lid sinds: 2007

Aantal parlementszetels: 18

56% van de bevolking zegt de EU te vertrouwen.

Hoe verloopt de Europese campagne?

Er is heel wat intern debat over de toekomst van de Europese Unie. Vooral de crisis in Oekraïne wakkert de interesse voor de verkiezingen aan. Voor Bulgarije is er ook de specifieke problematiek van de vluchtelingen. We krijgen veel vluchtelingen te verwerken, onder andere uit Syrië, en daar hebben we eigenlijk nauwelijks ervaring mee. Een Europees vluchtelingenbeleid zou daarbij kunnen helpen.

Is EU-lidmaatschapvoor uw land de voorbije jaren voordelig geweest?

Voor Bulgarije is het lidmaatschap van de Europese Unie op vele vlakken positief geweest. We maken nu deel uit van 'de club', en dus mee kunnen beslissen welke kant Europa uitgaat. Er zijn natuurlijk de Europese steunfondsen en de interne markt, maar ik denk dat vooral de controle belangrijk is. De EU dwingt ons om discipline te kweken en de rechtstaat te respecteren. Dat is in alle landen van het voormalig Oostblok een probleem.

Neemt het euroscepticisme toe?

Jammer genoeg wel. In de publieke opinie bestaat er grote twijfel over de voordelen van het lidmaatschap. Ongeveer de helft van alle deelnemende partijen zijn nationalistisch, en voeren campagne met een eurosceptisch discours.

Wat moet na de verkiezingen voor de Europese Unie de absolute prioriteit worden?

De EU moet werk maken van een energie-unie, zodat de lidstaten voor hun energievoorziening niet meer afhankelijk zijn van Rusland. Voor de rest Europa 2020 verder uitgevoerd worden, het programma waarmee de EU duurzame groei wil ontwikkelen.

(Katia Hristova, Nieuwe Bulgaarse Universiteit)