Meest vervuilde rivier van Argentinië raakt maar niet schoon

12/02/13 om 14:12 - Bijgewerkt om 14:12

Het afval dat op de Matanza-Riachuelo dreef, is verdwenen, maar de waterkwaliteit van Argentiniës meest vervuilde rivier is er niet op vooruitgegaan. Ook de overheid geeft dat toe.

Meest vervuilde rivier van Argentinië raakt maar niet schoon

© Reuters

"We zijn er nog niet in geslaagd chemische veranderingen in de rivier tot stand te brengen", geeft biochemicus Oscar Deina, voorzitter van het Agentschap van het Matanza-Riachuelo-bekken (Acumar), toe. In het bekken wonen ongeveer vijf miljoen mensen, onder wie de inwoners van de hoofdstad.

De laatste jaren zijn de rivier en haar oevers schoongemaakt. Afvalstorten en illegale woonkernen zijn verwijderd. Het afvalwater van bedrijven wordt systematisch gecontroleerd. Op het water drijven niet langer afvaleilanden en verroeste boten.

Zware metalen

Maar het water is nog even vervuild als toen de metingen vijf jaar geleden begonnen. Het zuurstofgehalte is te laag. Van schadelijke stoffen als nitraat, fosfor en zware metalen worden te hoge concentraties gemeten.

Deinia zegt dat doelstellingen van de sanering nu opnieuw bekeken worden. "Het industriële luik kost de meeste moeite omdat reconversie nodig is." Van de 25.000 bedrijven in het bekken waren er 1700 die vervuilden. Daarvan hebben er 800 ondertussen de nodige aanpassingen uitgevoerd, zegt Deinia.

Organisaties die de sanering volgen, zien wel vooruitgang maar ook zij zijn bezorgd over de aanhoudend slechte waterkwaliteit. Greenpeace zegt dat "de kwaliteit van het oppervlaktewater geen concrete vooruitgang vertoont en ook niets laat zien wat op verbetering wijst." Volgens de milieuorganisatie zijn de Acumar-normen voor industrieel afvalwater niet streng genoeg.

Meer dan tweehonderd jaar bezig

"Er zijn punten waar men een verbetering ziet, maar die vooruitgang wordt tenietgedaan bij volgende meetpunten", zegt Lorena Pujó van Greenpeace-Argentinië. "De balans is dus niet positief."

"We laten de bedrijven nu al weten dat de huidige normen maar een eerste stap zijn", zegt Deinia. "In een volgende fase gaan we bepalen, afhankelijk van de ligging van het bedrijf en het debiet van de rivier, hoeveel men kan lozen."

De vervuiling is al meer dan tweehonderd jaar bezig. In de rivier werden vuilnis en afvalwater gestort, waardoor de Matanza-Riachuelo de meest toxische rivier van het land werd. In juli 2008 verplichtte het Hooggerechtshof de staat, de provincie en de stad Buenos Aires om de rivier te saneren.

Europees geld De Matanza-Riachuelo loopt net ten zuiden van Buenos Aires en mondt uit in de Río de la Plata. De 64 kilometer lange rivier heet eerst Matanza en wordt ter hoogte van de hoofdstad Riachuelo genoemd. Het volledige bekken is 2240 vierkante kilometer groot.

Ook de Europese Unie is betrokken bij de schoonmaak van de rivier. Met Europese geld kunnen inwoners zelf de sanering controleren.

Marcela Valente (IPS)

Onze partners