10 opmerkelijke feiten over oceanen

22/04/14 om 11:18 - Bijgewerkt om 11:27

Meer dan 500 deelnemers uit 80 landen komen samen in Den Haag voor een Oceanentop. Ze bespreken de uitdagingen op vlak van vervuiling, overbevissing en klimaatopwarming. Want gezonde oceanen zijn onontbeerlijk voor onze planeet: 10 feiten.

10 opmerkelijke feiten over oceanen

Atlantische oceaan © Reuters

In Den Haag komen meer dan 500 deelnemers uit 80 landen samen voor de Global Oceans Action Summit. Op deze Oceanentop worden afspraken gemaakt voor gezondere oceanen en meer voedselzekerheid.

Wereldwijd worden oceanen bedreigd door vervuilingen, overbevissing en verzuring door een stijging van de CO2. Hoewel alle landen het er over eens zijn dat gezonde oceanen cruciaal zijn voor de mens, spelen er tegengestelde belangen. Deze bemoeilijken internationale afspraken.

Een grote uitdaging die op de top in Den Haag uitvoerig aan bod komt, zijn de monden die de oceanen moeten voeden. De komende decennia zal de wereldbevolking stijgen van 7 naar 9 miljard mensen, waardoor de vraag naar vis vermoedelijk zal verdubbelen. Toch is op dit moment zo'n 40 procent van het totale visbestand uitgeput.

1. Tweederde van het totale aardoppervlak wordt ingenomen door water. 80 procent van al het leven op aarde, bevindt zich in de oceanen.

2. Deze oceaangebieden zijn niet gelijk verdeeld over de aardbol. Het noordelijk halfrond omvat veel meer land dan het zuidelijk halfrond. Namelijk 39 procent land in het noorden versus 19 procent in het zuiden.

3. Met een computermodel hebben biologen achterhaald dat als er niets verandert, de zeeën tegen 2048 'leeg' zullen zijn door overbevissing. Nochtans zijn 660 miljoen mensen op dit moment afhankelijk van vis. Volgens een voorspelling van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) zal de vraag naar vis de volgende twintig jaar verdubbelen. Nu al levert vis 17 procent van de gegeten dierlijke eiwitten op de wereld.

4. Een groot aantal dieren sterft als bijvangst bij de visvangst. In de enorme netten komen onder meer dolfijnen, schildpadden en zeesterren vast te zitten. Volgens de milieuorganisatie Greenpeace wordt er jaarlijks ongeveer tussen de 7 tot 27 miljard kilogram bijvangst terug in het water gegooid. Deze dieren zijn meestal dood of sterven niet veel later.

5. De visvangst stelt jaarlijks meer dan 38 miljoen mensen direct tewerk. Ongeveer 90 procent van deze groep werkt op kleinschalige basis in ontwikkelingslanden.

6. Plastiek afval dat rondslingert in oceanen doodt jaarlijks 1 miljoen zeevogels, 100.000 zoogdieren en ontelbare vissen. Het duurt bovendien jaren vooraleer de natuur plastiek kan afbreken.

7. 70 procent van de zuurstof op onze planeet wordt in oceanen geproduceerd. Plantaardige plankton zet namelijk CO2 om in zuurstof. Maar dat plantaardig plankton, fytoplankton, sterft af door de opwarming van de oceanen. De afgelopen 50 jaar is de hoeveelheid fytoplankton met 40 procent gedaald. Zo komt de zuurstofproductie in het gedrang.

8. Meer dan 90 procent van de handel tussen verschillende landen en continenten wordt per schip getransporteerd. Ongeveer de helft van de communicatie tussen landen gebeurt via onderwaterkabels.

9. Driekwart van de grootste (en invloedrijkste) steden op aarde is gelegen aan een zee of oceaan.

10. Slechts vijf procent van de wereldwijde oceanen is reeds onderzocht. Eigenlijk zijn wetenschappers veel beter op de hoogte van wat zich afspeelt in de ruimte dan onder het zeeniveau.

Lees meer over:

Onze partners