Van Rompuy ontvouwt plannen voor toekomst van eurozone

26/06/12 om 14:37 - Bijgewerkt om 14:37

(Belga) Twee dagen voor aanvang van de Europese top heeft voorzitter Herman Van Rompuy zijn plannen voor een diepgaande versterking van de eurozone op langere termijn onthuld. De Belg spreekt over de nood aan verdere budgettaire en economische integratie, over de uitgifte van gemeenschappelijk schuldpapier, een Europese bankenunie en de democratische legitimiteit van het hele besluitvormingsproces.

Op vraag van de Europese leiders werkte Van Rompuy de voorbije weken samen met Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso, voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank en eurogroep-voorzitter Jean-Claude Juncker aan een rapport dat de bouwstenen aanreikt voor een verdere verdieping van de economische en monetaire unie. Het resultaat is het zeven pagina's tellende document "Towards a genuine economic en monetary union". Het moet aantonen dat de Europese leiders niet enkel spoedmaatregelen nemen, maar ook bereid zijn om het komende decennium een architectuur uit te bouwen die de belegger opnieuw vertrouwen schenkt en duidelijk maakt dat de euro onomkeerbaar is. De eerste bouwsteen is een Europese bankenunie, waarbij het toezicht verschuift naar het Europese niveau, inclusief gemeenschappelijke mechanismen voor de vereffening van banken en voor depositogaranties. Als tweede bouwsteen citeert Van Rompuy de verdere integratie van het begrotingsbeleid, met onder meer een strengere afdwinging van begrotingsnormen en "evenredige" stappen naar de uitgifte van gemeenschappelijk schuldpapier. Het kader zou ook "verschillende vormen van budgettaire solidariteit" kunnen bevatten, maar dat is steeds gekoppeld aan verdere stappen in het toezicht. Ten derde bepleit Van Rompuy ook een kader voor een sterkere coördinatie van het economisch beleid, met beter afdwingbare mechanismen. Tenslotte staat de Belgische oud-premier ook stil bij de democratische legitimiteit van het hele proces en de nood aan een nauwe betrokkenheid van het Europese Parlement en de nationale parlementen. Van Rompuy beklemtoont dat zijn nota niet te nemen of te laten is. De leiders zullen op de Europese top grondig van gedachten wisselen over het werkstuk. Een wegenkaart met specifieke deadlines schuift hij nog niet naar voren. Hij suggereert wel tegen eind dit jaar een voortgangsrapport te maken. (KAV)

Onze partners