Sterkere controle en professionalisering dienstencheque-ondernemingen

20/04/12 om 14:00 - Bijgewerkt om 14:00

(Belga) De federale regering heeft een rist maatregelen goedgekeurd die een betere controle op de sector van de dienstencheques-ondernemingen moet mogelijk maken en de sector moet professionaliseren. De maatregelen staan in de programmawet, die groen licht kreeg op de ministerraad. Verwacht wordt dat ze 9 miljoen euro in het laatje brengen.

Het stelsel van de dienstencheques is zoals bekend een succesverhaal. Ramingen van de RVA tonen aan dat dit jaar bijna 170.000 werknemers via de dienstencheques worden tewerkgesteld - goed voor 117 miljoen uren. Gevolg is wel dat het kostenplaatje voor de overheid gevoelig is gestegen. Volgens minister van Werk Monica De Coninck is het daarom van belang dat de sector sterk wordt gecontroleerd en de strijd tegen de fraude continu wordt versterkt. Enkele maatregelen die de regering-Di Rupo vrijdag nam, passen in die optiek. Zo zal de erkenning van een onderneming kunnen worden ingetrokken wanneer rechtspersonen met een leidinggevende rol betrokken waren bij een faillissement. Ook moeten ondernemingen bij een aanvraag tot erkenning als dienstencheque-onderneming een borgsom van 25.000 euro storten op een rekening van de RVA. Het geld dient als borg voor betalingsmoeilijkheden bij de RSZ, RVA of fiscus en blijft geblokkeerd gedurende de gehele periode van de erkenning. Voorts kan als bewarende maatregel (een deel van) de federale tegemoetkoming worden ingehouden. Indien een onderneming niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, zal voor elke dienstencheque die voor betaling wordt ingediend bij de uitgiftemaatschappij, een bedrag van de tegemoetkoming worden ingehouden en geblokkeerd bij de RVA. Bij een zware inbreuk kan dit voor het gehele bedrag. Achterstallen van minder dan 2.500 euro en achterstallen waarvoor een aflossingsplan bestaat, zullen voortaan ook een inbreuk vormen op de erkenningsvoorwaarden, zodat na advies van de bevoegde erkenningscommissie ook in die gevallen de erkenning kan worden ingetrokken. (MVL)

Onze partners