Rekenhof bekritiseert telwerk Philippe Muyters

12/11/13 om 17:10 - Bijgewerkt om 19:03

Het Rekenhof is erg kritisch voor de Vlaamse regering wat betreft haar begroting voor 2014. De regering wil namelijk meer geld uitgeven dan ze binnenkrijgt.

Rekenhof bekritiseert telwerk Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) © BELGA

De Vlaamse regering is van plan om volgend jaar meer uit te geven dan ze ontvangt. Om toch met een begrotingsevenwicht aan te knopen, schrapt ze niet alleen in de buffers, maar doet ze ook een voorafname op toekomstige beleidsruimte. Dat stelt het Rekenhof in een kritisch rapport over de Vlaamse cijfers.

Volgens het Rekenhof stijgen de Vlaamse uitgaven bij constant beleid in 2014 met 571 miljoen euro, terwijl Vlaanderen slechts 442 miljoen euro extra in het laatje krijgt. Bovendien wil de Vlaamse regering daar bovenop nog 500 miljoen euro extra spenderen.

'Geen marge meer'

De manier waarop begrotingsminister Philippe Muyters (N-VA) de rekeningen doet kloppen, stuit op kritiek van het Rekenhof. Door te schrappen in de buffers is er immers "geen marge meer om het hoofd te bieden aan risico's die het begrotingsevenwicht in het gedrang kunnen brengen".

Bovendien wordt voor het nieuwe beleid slechts 177 miljoen aan betaalkredieten voorzien, wat maakt dat de regering aan het einde van de legislatuur een voorafname doet van 323 miljoen euro op de toekomstige beleidsruimte.

Onderbenutting

Traditioneel beroept Muyters zich ook op een "hoge mate van onderbenutting" - ingeschreven maar niet uitgegeven middelen. Het Rekenhof merkt op dat de oorzaken van die hoge inschatting best eens worden nagegaan. Onderbenutting kan immers door positieve factoren ontstaan, zoals een efficiënt en zuinig uitgavenbeleid, maar net zo goed door negatieve factoren als weinig accurate ramingen, vertraagde of slechts gedeeltelijke uitvoering van beleidsdoelstellingen.

Tot slot merkt het Rekenhof op dat de Vlaamse regering helemaal geen toelichting geeft bij de zowat 250 miljoen euro ter ondersteuning van het herstel van de economie, noch bij de concrete inhoud van het relancebeleid. Evenmin houdt de regering rekening met de dreigende Europese boete rond het stedelijk afvalwater of het opvangen van het begrotingsgat bij de lokale besturen, aldus nog het hof.

LDD: 'Operatie schone schijn'

Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) ziet in het rapport van het Rekenhof een bewijs dat de begrotingsopmaak "duidelijk een operatie schone schijn is die probeert te verhullen dat de Vlaamse regering ver boven haar stand leeft". Zijn collega-fractieleider Matthias Diependaele (N-VA) nuanceert de kritiek van het Rekenhof en onderstreept dat de Vlaamse regering elk jaar zeer voorzichtig en vooruitziend begroot.

"De Vlaamse regering heeft allerlei trucs uit de kast gehaald om toch maar voor de laatste keer een begroting in evenwicht af te leveren. Ze heeft alle facturen doorgeschoven. Après nous le déluge", foetert Vereeck. "Onder de oppervlakte zie je dat de begroting helemaal niet zo gezond is".

Hij stelt vast dat in de begroting geen enkele buffer meer voorzien is voor aankomende risico's, zoals bijvoorbeeld door een conjuncturele daling of door de zesde staatshervorming. Ook bemerkingen over de onderbenutting zijn hem niet ontgaan. "De regering denkt nu al dat ze 600 miljoen euro niet gaat gebruiken", aldus Vereeck.

Concurrentiepact

De LDD-fractieleider merkt voorts op dat de Vlaamse regering een aantal instellingen is vergeten te consolideren en dat weer gronden werden verkocht aan Aquafin, maar ook door het Vlaams Infrastructuurfonds.

Ook ontbreekt volgens Vereeck een meerjarenbegroting, zegt de Vlaamse regering niet hoe ze de middelen voor het concurrentiepact zal inzetten en wordt het groeipad voor onderzoek en ontwikkeling afgebroken.

N-VA: 'Buffers perfect te rechtvaardigen

Bij de N-VA nuanceert fractieleider Matthias Diependaele dat de onderbenutting van alle tijden is. "De cijfers van de Vlaamse regering zijn gebaseerd op de werkelijke realisatie van het voorgaande jaar. Bovendien is ze voor deze begroting en historisch gezien erg laag. Nog niet zo lang geleden was die onderbenutting vier maal zo groot als nu", voert Diependaele aan.

Hij vindt het inzetten van buffers ook perfect te rechtvaardigen. "Als er een buffer is van 160 miljoen euro, laten we die dan in de schuif liggen of injecteren we ze in onze economie? Voor de N-VA is die keuze snel gemaakt. De prille heropleving van de economie is het moment bij uitstek om er maximaal op in te zetten", vindt de fractieleider. (Belga/AVE)

Onze partners