Oppositie in Vlaams Parlement: 'Onderwijs moet hefboom zijn, geen slagboom'

19/11/14 om 18:00 - Bijgewerkt om 18:07

'Onderwijs moet een hefboom zijn en mag geen slagboom zijn', reageert Elisabeth Meuleman (Groen) in het Vlaams Parlement op het voorstel van de KU Leuven om ondermaats scorende studenten de verderzetting van hun opleiding te weigeren.

Oppositie in Vlaams Parlement: 'Onderwijs moet hefboom zijn, geen slagboom'

Hilde Crevits (CD&V) © BELGA

Het voorstel dat de KU Leuven gerugsteund door de studenten afgelopen week lanceerde, om studenten die te slecht scoren in hun eerste jaar te weigeren voor herinschrijving, zorgde voor heel wat vragen voor de bevoegde minister in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Tine Soens (SP.A) vreest dat alle studenten die niet slagen snel over dezelfde kam worden geschoren. 'Het zijn heus niet allemaal feestende en fuivende studenten. Waarom krijgen studenten die niet slagen, niet de kans om zich te herpakken?'

Minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), herhaalt in het Vlaams Parlement dat ze het voorstel van de KU Leuven wel genegen is. 'Ik vind het een moedig initiatief en vind het een goede zaak dat de universiteit samen met de studenten nadenkt over de gevolgen van flexibilisering en zelf voorstellen doet.' De nadelige gevolgen van die flexibilisering omkeren is namelijk één van de vier onderwerpen waaraan Crevits werkt om het hoger onderwijs te optimaliseren.

Pact tussen universiteiten

'Maar ik vind het wel belangrijk dat er overlegd wordt met de andere instellingen. Idealiter zou er een pact komen waarin alle universiteiten zich kunnen vinden zodat ze op een zelfde manier omgaan met studenten die niet slagen voor meer dan 30 studiepunten. Het gevaar bestaat anders dat studenten aan "universiteithoppen" zullen doen.'

De Vlaamse regering wil tegen het voorjaar haar voorstellen hieromtrent klaar hebben, maar benadrukt dat ze tegelijkertijd al inzet op het beter oriënteren en begeleiden van studenten. Groen-oppositielid Elisabeth Meuleman reageert kritisch: 'De overheid kan haar mond vol hebben van positieve maatregelen, maar voorlopig heb ik daar nog niet veel van gemerkt of teruggevonden in de beleidsnota. Onderwijs moet een hefboom zijn, en geen slagboom.'

Laaggeschoolden vaker slachtoffer interim contract

Minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) kreeg in het Vlaams Parlement enkele kritische vragen over interimjobs voorgeschoteld. Imade Annouri (Groen) bond de kat de bel aan en vroeg de bevoegde minister wat hij aan het onzeker bestaan van zoveel tijdelijke werkkrachten gaat doen. 'Beeld u eens in dat wij parlementariërs niet weten of we hier volgende week opnieuw zitten, wel dat gevoel hebben een heleboel werknemers met een interim contract iedere dag of week', aldus Annouri.

'U stigmatiseert deze interim jobs', reageert Muyters. Volgens hem is het heus niet zo slecht gesteld met de tijdelijke werkkrachten en kunnen ook zij rekenen op zo goed als dezelfde rechten als personen met een vast arbeidscontract. De vragen uit het parlement dat het voornamelijk laaggeschoolden zijn, die vastzitten in dit stramien, repliceert de minister door te stellen 'dat interimwerk nu eenmaal een ideaal doorstroomkanaal is voor mensen die een job zoeken.' Een schakel tussen werkloosheid en vast werk.

Verlpichte gemeenschapsdienst

De verplichte invoering van een gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen vindt Muyters, in tegenstelling tot de oppositie, helemaal niet zo vreemd. Kunnen wij iemand verplichten op sollicitatiegesprek te gaan? Om een opleiding te volgen? Waarom zou gemeenschapsdienst niet een onderdeel kunnen zijn?', aldus Muyters. Hoewel dit nog niet concreet in het regeerakkoord staat, is de minister wel bereid om te praten over een kader.

Burgemeester van Mechelen, Bart Somers (Open VLD) reageert alvast verheugd. Volgens hem is zijn stad bereid om hieraan mee te werken.

Onze partners