Operatie Kelk: KI moet opnieuw oordelen over verwijdering stukken uit onderzoeksdossier

04/04/12 om 15:14 - Bijgewerkt om 15:14

(Belga) Het laatste arrest dat de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft uitgesproken over de huiszoekingen op 24 juni 2010 in het aartsbisschoppelijk paleis en in de kantoren en de privéwoning van kardinaal Danneels, is verbroken maar enkel voor zover de KI besliste dat alle materiaal dat daar in beslag was genomen, uit het onderzoeksdossier moet verwijderd worden. Dat blijkt uit de tekst van het arrest die op de website van Cassatie (www.cassonline.be) staat.

De huiszoekingen van 24 juni 2010 kaderden in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy voerde naar seksueel misbruik van kinderen en een mogelijke doofpotoperatie daarrond binnen de katholieke kerk. Drie verschillend samengestelde KI's beslisten achtereenvolgens dat die huiszoekingen onregelmatig waren, vervolgens dat ze perfect wettelijk waren en ten slotte dat ze toch onregelmatig waren. In dat laatste arrest, van 29 november 2011, oordeelde de KI ook dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen, uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden. Die beslissing is volgens het Hof van Cassatie onvoldoende gemotiveerd en wordt verbroken. De beslissing over de regelmatigheid van de huiszoekingen blijft wel overeind. De Brusselse KI, die opnieuw anders zal moeten samengesteld zijn, zal zich enkel moeten uitspreken over de verwijdering van de stukken uit het dossier. De onderzoeksdaden die op die stukken gebaseerd zijn, zijn en blijven wettelijk. Dat besliste de KI eerder al en die beslissing werd nooit verbroken. (MDM)

Onze partners