N-VA dreigt met "groot probleem" als akkoord inbreuk is op taalwetgeving

05/10/11 om 17:09 - Bijgewerkt om 17:09

(Belga) Het akkoord over de splitsing van het gerechtelijke arrondissement BHV leidt tot spanningen in de Vlaamse meerderheid, met name tussen CD&V en N-VA. Terwijl Vlaams minister-president Kris Peeters niet meteen elementen ziet die indruisen tegen het regeerakkoord of de Octopusnota, spreekt coalitiepartner N-VA dreigende taal. "Wanneer er een inbreuk is op de principes van de taalwetgeving, is er wat ons betreft een groot probleem", aldus Mark Demesmaeker.

In antwoord op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Joris Van Hauthem herhaalde minister-president Kris Peeters dat hij de federale deelakkoorden pas definitief zal beoordelen als alle teksten en akkoorden op tafel liggen. Maar Peeters ziet niet meteen elementen die indruisen tegen het Vlaamse regeerakkoord en de Octopusnota. Maar coalitiepartner N-VA lijkt dat anders te zien. "Op basis van wat wij gehoord hebben, kunnen wij enkel besluiten dat de Vlaamse onderhandelaars opnieuw toegeven aan de Franstalige onwil om Vlaanderen te zien als een Nederlandstalig gebied en dat er een Franstalige onwil is om Brussel te zien als een tweetalig gebied", aldus Mark Demesmaeker. Volgens Demesmaeker zal zijn partij ook pas het bilan opmaken als de teksten en akkoorden op tafel liggen. "Maar laat één ding duidelijk zijn. Wanneer er een inbreuk is op de principes van de taalwetgeving of van de indeling van dit land in taalgebieden is er wat ons betreft een groot probleem", aldus Demesmaeker. CD&V-parlementslid Eric Van Rompuy hekelt de houding van N-VA. "Deze splitsing is volledig in overeenstemming met de principes die we altijd verdedigd hebben. De splitsing is op de meest correcte manier gebeurd", aldus Van Rompuy. (KAV)

Onze partners