Milquet: 'De federale wet staat boven omzendbrief-Peeters'

23/02/12 om 13:36 - Bijgewerkt om 13:36

Minister Joëlle Milquet van Binnenlandse Zaken dicteert dat de inwoners van de faciliteitengemeenten een oproepingsbrief in de eigen taal moeten krijgen. Weg dus omzendbrief-Peeters.

Milquet: 'De federale wet staat boven omzendbrief-Peeters'

© Belga

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet zaait nog maar eens verdeeldheid binnen de federale regering. In haar antwoord op een vraag van FDF-kamerlid Damien Thierry, van wie de Vlaamse regering de benoeming tot burgemeester van Linkebeek weigerde, stelt Milquet dat de federale wet boven de omzend-Peeters staat en dat bijgevolg de kiezers in de faciliteitengemeenten een oproepingsbrief in de eigen taal moeten krijgen. Dat staat vandaag op de website van de krant Le Soir.

Minister Milquet baseert zich voor haar stelling op een recente uitspraak van het Hof van Beroep in Mons dat stelde dat de wet voorrang heeft op een omzendbrief die nooit een wetgevende kracht kan hebben.

Als minister Milquet volhardt in deze houding, dan zitten de Vlaamse coalitiepartners in de federale regering met een groot probleem. Want zowel CD&V als Open VLD en SP.A benadrukten in het verleden het bindende karakter van de omzendbrief-Peeters, die later nog werd aangevuld en versterkt door de omzendbrief-Martens en de omzendbrief-Keulen.

Electorale zorg

De aanwezigheid van N-VA in de Vlaamse regering, die op de naleving van de omzendbrief-Peeters toeziet, zorgt bij de Vlaamse partijen die ook in de federale regering zetelen voor een bijkomende, electorale zorg.

Die omzendbrief-Peeters stelt dat de faciliteiten een uitzonderingsmaatregel zijn en dat bijgevolg Franstalige burgers telkens opnieuw moeten vragen om van het recht op een anderstalige dienst gebruik te maken.

Sinds de omzendbrief-Peeters - genoemd naar toenmalig Vlaams minister Leo Peeters (SP.A) - mogen ook in de faciliteitengemeenten alleen Nederlandstalige documenten, dus ook oproepingsbrieven, aan de burgers worden gestuurd. Het is ook niet toegestaan om in de gemeenteraad en het schepencollege een andere taal dan het Nederlands te hanteren.

In juli 2008 bevestigde de Raad van State de omzendbrief-Peeters als de enig juiste interpretatie van de taalwet zoals die geldt in de 6 faciliteitengemeenten rond Brussel.

Als minister Milquet op deze stelling van de Raad van State terugkomt, zit de federale regering met een levensgroot probleem. (RVC)

Onze partners