"Maximale rentevoet van 3,5% is geen gemeenschappelijk EU-standpunt"

24/01/12 om 18:43 - Bijgewerkt om 18:43

(Belga) Op de vergaderingen van de ministers van Financiën van de eurozone en de hele Europese Unie is er maandag en dinsdag voor gepleit dat de intrestvoet van de Griekse obligaties die de privésector zou ontvangen in het kader van een schuldherschikking, niet boven de 3,5 procent zou uitstijgen. "Maar dat cijfer is niet heilig gemaakt. Die 3,5 procent is geen gemeenschappelijk standpunt", zegt Belgisch minister Steven Vanackere.

De onderhandelingen tussen de banken en verzekeraars enerzijds en de Griekse overheid anderzijds over een vrijwillige 'haircut' van 50% op de nominale waarde van de Griekse obligaties, hebben nog altijd niet tot resultaat geleid. De privésector noemt een intrestvoet van 3,8 à 4% de grootste toegeving die ze kan doen, verschillende eurolanden willen niet dat Griekenland meer dan 3,5% betaalt. "Het probleem is dat de vooropgestelde cijfers niet kloppen. The numbers don't add up", zegt een diplomaat. Afgesproken is namelijk dat Griekenland er door een schuldkwijtschelding in moet slagen om zijn begrotingstekort tegen 2020 tot 120% van het bbp terug te brengen. Maar als de rente die de banken en verzekeraars krijgen voor hun bijdrage aan de schuldherschikking te hoog oploopt, zal Athene die begrotingsdoelstelling niet kunnen halen. Als de rente anderzijds te laag uitvalt, zal het verlies voor de privésector vele malen groter zijn dan 50%. (GEJ)

Onze partners