Marktverstoring op z'n Vlaams

13/03/12 om 17:17 - Bijgewerkt om 17:17

Als de Vlaamse overheid haar werking wil ontvetten, is het misschien niet slecht om de zogenaamde 'Vlaamse competentiepolen' eens kritisch door te lichten. Tussenstructuren die met de beste bedoelingen zijn opgezet, leveren niet altijd het beste resultaat op.

Marktverstoring op z'n Vlaams

© Belga

Peter Rakers is boos. De consultant heeft - of beter: had - een plan om bij een Antwerps ziekenhuis de arbeidsorganisatie te optimaliseren. Dit is hoe het allemaal begon. De directie van het ziekenhuis gaat akkoord, en Rakers dient een subsidieaanvraag in bij ESF-Vlaanderen. Dat is het agentschap dat voor ons land de middelen van het Europees Sociaal Fonds beheert en toekent. Vervolgens hoort hij niets meer. Tot hij ineens bericht krijgt: hij pakt niet alleen naast zijn subsidie, hij is ook zijn ziekenhuisproject kwijt. Aan Flanders Synergy, een zogenaamde 'Vlaamse competentiepool'.

Rakers gaat op onderzoek uit. Hij ontdekt dat in de evaluatiecommissie van ESF-Vlaanderen ook iemand van Flanders Synergy zit. Die persoon neemt dus tot in de details kennis van zijn project. Even later neemt Flanders Synergy contact op met het bewuste ziekenhuis en stelt voor om zelf het project in te dienen bij het ESF. Wat ook gebeurt. Peter Rakels is woedend: een overheidsinstelling die haar voorkennis gebruikt om contracten af te luizen van een Vlaamse ondernemer. Rakers dient klachten in waar hij kan: bij Flanders Synergy zelf, bij het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT, in dezen de voogdijoverheid), en bij de Vlaamse ombudsdienst.

Juist daarom wijst het IWT zijn klacht gedeeltelijk af. De klachtencoördinator van het IWT mailt hem: 'U heeft met (uw) aangetekend schrijven reeds een klacht ingediend over dezelfde zaak bij Flanders Synergy.' En ook: 'Het betreft feiten die gebeurd zijn in en met organisaties die in hun dagelijks handelen volledig losstaan van IWT.'

Maar tegelijk geeft Veerle Lories, administrateur-generaal van het IWT, in een andere mail - zuinig - toe dat er toch iets aan de hand is: 'Een actiepunt is om alle competentiepolen opnieuw te wijzen op het feit dat zij geen concurrentie mogen vormen voor commerciële bedrijven.'

Het is een kluwen. Wat zijn eigenlijk 'Vlaamse competentiepolen'? Wat doet Flanders Synergy? Waarom zegt de klachtencoördinator van het IWT dat die organisaties 'volledig losstaan van het IWT', maar kan het IWT die polen toch terechtwijzen? (WP)

De 9 erkende en gesubsidieerde Vlaamse competentiepolen: Flandres' Drive (automobielindustrie)

Flanders' Mechatronics Technology Center (FMTC, mechanica-industrie)

Flanders' Food (voedingsindustrie)

Flanders InShape (designbenadering, creatieve industrie)

PlasticVision (kunststoffenindustrie)

Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM)

Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL)

Flanders Synergy (werk en arbeidsorganisatorische innovatie)

Flanders Strategic Initiative for Sustainable Chemistry (FISCH)

Lees meer over:

Onze partners