Live Kamerdebat: Herlees het verslag van een bewogen marathonzitting

16/10/14 om 10:52 - Bijgewerkt om 23:47

Tot het eind zat er vuur in de debatten, die volgens Kamervoorzitter Bracke 30 uur hebben geduurd. Hier een uitgebreid overzicht, thema per thema, moment per moment.

Kamerdebat: Herlees het verslag van een bewogen marathonzitting

© Belga

 • Jan Herregods

  Einde liveblog

  De regering heeft het vertrouwen gekregen. Een ideaal moment om deze liveblog te beëindigen. Bedankt om bij ons te volgen.

 • Jan Herregods

  Regering Michel I krijgt het vertrouwen

  84 voor

  58 tegen

  1 onthouding

  De regering krijgt het vertrouwen.

  En er is applaus van de meerderheid, en een staande ovatie

 • Jan Herregods

  Debat afgelopen: Charles Michel bedankt het parlement

  Het debat is afgelopen:

  Charles Michel: 'Ik wil jullie allemaal bedankten voor het democratische debat. De discussies tussen ons waren interessant. Ik wil alle leden van de meerderheid en de oppositie bedanken.'

 • Jan Herregods

  'Ambtenarij moet de 21ste eeuw binnengeloodst worden'

  Nawal Ben Hamou (PS) geeft haar eerste toespraak voor het parlement. Steven Vandeput gooit haar voor de voeten dat Elio Di Rupo geen structurele hervormingen heeft doorgevoerd. 'Performante, efficiênte overheid moet ten dienste staan van de burger, dat staat centraal in de hervorming. Onder meer een prestatieafhankelijke verloning. En een loopbaanontwikkeling die afhangt van competenties. Dat zijn grote uitdagingen, maar we kunnen stappen vooruit zetten om de ambtenarij de 21ste eeuw binnen te loodsen.'

 • Jan Herregods

  Tijd voor het laatste luik: 'openbaar ambt'

  Het debat gaat richting eindstreep. Nog één thema en er kan gestemd worden.

 • Jan Herregods

  'Dit is geen actualiteitsdebat'

  Alexander De Croo verwijt de oppositie dat ze over Defensie een actualiteitsdebat wil voeren. 'Dat is hier niet de bedoeling, dit gaat over het regeerakkoord.'

  Hij geeft ook toe dat het niet gemakkelijk is om in te springen voor Didier Reynders: 'noch qua inhoud, noch qua stijl'.

 • Jan Herregods

  'Onze militairen in Libanon schilderen vooral grenspalen'

  'Onze militairen in Libanon houden zich voornamelijk bezig met het schilderen van grenspalen.' Minister van Defensie Steven Vandeput geeft uitleg over de aanwezigheid van onze jongens in het Midden-Oosten.

  Hij zegt ook te zoeken naar verbreding van de internationale samenwerking op het vlak van Defensie.

 • Jan Herregods

  Elio Di Rupo arriveert

  De ex-premier was er het grootste deel van de dag niet bij, maar nu de stemming dichterbij komt, is hij er ook.

 • Jan Herregods

  'U moet op een ander moment uw teksten voorlezen'

  Kamervoorzitter Siegfried Bracke krijgt het op zijn heupen van de voorgelezen interventies van de PS: 'U had zich moeten inschrijven als spreker, en u weet dat. Zeg wat u te zeggen hebt, en hou het kort.'

  Het was alweer even geleden vandaag, maar de spelregels van de Kamer zijn weer het onderwerp van een discussie.

 • Jan Herregods

  'Nu ook fregatten op het verlanglijstje van Defensie?'

  Alain Top (SP.A): 'Na nieuwe gevechtsvliegtuigen staan er ook fregatten op het verlanglijstje. Waar zal dat geld vandaan komen? Zeker omdat al bespaard zal worden op het personeel.'

 • Jan Herregods

  'Ontwikkelingssamenwerking is meer waard dan de militarisering van ons buitenlands beleid'

  Fatma Pehlivan (SP.A) stelt zich vragen bij de richting die de regering uit wil: 'Ontwikkelingssamenwerking is meer waard dan de militarisering van ons buitenlands beleid.'

 • Jan Herregods

  'Vaagste luik buitenlandse zaken ooit'

  Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is verontschuldigd. Dirk Van der Maelen (SP.A) geeft hem desalniettemin mee dat het 'het vaagste luik over buitenlandse zaken is dat hij ooit gelezen heeft in een regeerakkoord'.

 • Jan Herregods

  'België is niet het eerste land dat minimale dienstverlening invoert'

  In de discussie over overheidsbedrijven wijst de bevoegde minister Alexander De Croo (Open VLD) erop dat de minimale dienstverlening in de buurlanden wel al bestaat.

  Volgens hem kan het stakingsrecht perfect samengaan met de uitbouw van een minimale dienstverlening.

 • Jan Herregods

  'NMBS moet voorstel rond minimale dienstverlening uitwerken'

  Galant over openbare dienstverlening: 'De regering zal een voorstel vragen aan Infrabel en de NMBS om een voorstel in die richting uit te werken. Komt dat er niet, dan zal de regering een beslissing nemen.'

  Over de nachtvluchten volgt een sneer richting CDH, die tot voor kort de bevoegdheid had over Mobiliteit.

 • Jan Herregods

  'We raken niet aan het personeel bij de NMBS'

  Minister Jacqueline Galant (MR) over de besparingen bij de NMBS: 'Noch de veiligheid noch het personeel zullen door die besparingen getroffen worden', verzekert ze de aanwezige Kamerleden. 'Iedereen zal inspanningen moeten doen, ook de managers. Hun loon zal samenhangen met de stiptheid.'

  Morgen heb ik overleg en zal ik de vakbonden om hun ideeën vragen.

  'De afschaffing van de Go Pass voor jongeren is nog niet helemaal rond. 'We moeten jongeren aanmoedigen om het openbaar vervoer te nemen.'

 • Jan Herregods

  'U wil niet dat de mensen de trein nemen'

  Stefaan Van Hecke, de mobiliteitsspecialist van Groen wil van de regering de details kennen over de geplande besparingen bij het spoor. 'Twee miljard, dat is een kwart van de totale besparingen, hoe plant u dat te verdelen over NMBS en Infrabel?'

  'Zal u schrappen in het aanbod, zeg dat dan tenminste. Gaat u lijnen afschaffen, laat dat dan weten. Want het lijkt erop dat u niet wil dat de mensen de trein nemen. Hoe minder mensen de trein nemen, hoe gelukkiger u bent.'

 • Jan Herregods

  'U wil niet dat mensen die willen werken op hun werk geraken'

  Koenraad Degroote (N-VA) botst met David Geerts en Karin Temmerman over wat er met de NMBS en De Lijn moet gebeuren. Ondanks het late uur gaat het volume snel de hoogte in.

  Zoals te verwachten is focust N-VA op de noodzaak van een minimale dienstverlening. 'U wil niet dat mensen die willen werken op hun werk geraken', fulmineert Degroote.

  Kristof Calvo mengt zich in het debat: 'Uw pleidooi is niet geloofwaardig, want u wil 2 miljard besparen bij de NMBS.'

 • Jan Herregods

  De zitting is hervat

  Op het programma nu: Mobiliteit en Overheidsbedrijven

  David Geerts (SP.A) verwijst naar de marathonvergadering van gisteren om uit te leggen dat het aanbod niet op punt staat. Hij heeft geen begrip voor de aangekondigde besparing van meer dan 2 miljard.

Onze partners