Kamercommissie verstrengt regeling voor medische regularisatie asielzoekers

23/11/11 om 15:51 - Bijgewerkt om 15:51

(Belga) De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft ingestemd met een verstrenging van de procedure voor medische regularisatie, artikel 9ter in het vakjargon. Enkel het Vlaams Belang stemde tegen, terwijl de groenen zich onthielden.

De huidige wetgeving was voor de meeste partijen te ruim. Sinds begin dit jaar waren er zo'n 8.000 aanvragen voor medische regularisatie, tegen amper 7.000 aanvragen voor een regularisatie op humanitaire gronden. De procedure voor medische regularisatie geeft momenteel immers recht op OCMW-steun en een tijdelijk verblijfsrecht zodra de aanvraag ontvankelijk verklaard is. De nieuwe regeling zou volgens de voorstanders de misbruiken beter moeten filteren. Zo dient de aanvrager naast het gestandaardiseerde medisch getuigschrift ook over een getuigschrift te beschikken dat niet ouder is dan drie maanden. De geneesheer - een ambtenaar-gemeesheer of een erkende geneesheer - kan een aanvraag ook onmiddellijk afwijzen indien er geen sprake is van een ernstige ziekte die aanleiding kan geven tot bescherming in uitvoering van 9ter. Tenslotte worden ook alle dossiers uit de procedure voor medische regularisatie gelicht van de mensen die intussen een verblijfsmachtiging hebben bekomen, bijvoorbeeld in het kader van een regularisatie omwille van humanitaire redenen (9bis). De regularisatie kan ook geweigerd worden indien de aanvrager/vreemdeling zonder reden niet verschijnt op een oproeping bij de geneesheer. (KAV)

Onze partners