José Happart: 'We moeten nú met De Wever onderhandelen'

22/01/13 om 14:50 - Bijgewerkt om 14:50

José Happart (PS), oudstrijder van de communautaire oorlogen uit de jaren 1980, pleit ervoor om onmiddellijk gesprekken met de N-VA over een confederale staatshervorming op te starten.

'Doen we dat niet, dan wordt het in 2014 een bazar... niemand die dan nog weet hoe we eruit raken.'

Hoe ziet u dat, zo'n confederaal België?

Happart: In het huidige samenwerkingsfederalisme heft de federale staat de belastingen. Daarna worden die inkomsten volgens een vaak arbitraire sleutel over de gewesten en de gemeenschappen verdeeld. Het confederalisme houdt in dat alles naar de gewesten wordt overgeheveld, ook zaken zoals de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. De gemeenschappen schaffen we af. Vervolgens beslissen de gewesten wat ze nog federaal willen houden.

Wat zou er bijvoorbeeld nog federaal kunnen blijven?

Happart: Denk aan het leger, de diplomatie, een stuk van de federale politie ...

Maar de sociale zekerheid en justitie bijvoorbeeld, dat gaat allemaal naar de gewesten?

Happart: Precies. Over de financiën zal natuurlijk zwaar worden gebikkeld: geld is de zenuw van de oorlog. Er zal altijd nog een vorm van solidariteit tussen de gewesten blijven bestaan. Maar in een confederaal systeem zijn het de gewesten zelf die daarover beslissen. We zouden heel goed kunnen zeggen dat de drie regio's volgens financiële draagkracht bijdragen tot een federaal fonds waarmee de staatsschuld en compensaties in de sociale zekerheid kunnen worden betaald. Na een periode van tien jaar kunnen die financiële afspraken worden herbekeken en zo nodig bijgestuurd.

U zou dus als Waalse regionalist bereid zijn om met Bart De Wever gesprekken over confederalisme aan te gaan?

Happart: Praten met Bart De Wever is onvermijdelijk geworden. We moeten nu onmiddellijk discrete gesprekken aanvatten. En de Franstalige politici zullen de Vlamingen ervan moeten zien te overtuigen dat het menen ditmaal, dat ze te goeder trouw zijn en echt heldere afspraken willen of de Vlamingen zullen gewoonweg weigeren te onderhandelen. (HR) Het volledige interview met José Happart leest u deze week in Knack.

Onze partners