"Internetmedia genieten zelfde grondwettelijke waarborgen als klassieke media"

22/03/12 om 19:37 - Bijgewerkt om 19:37

(Belga) Strafbare meningsuitingen op websites of weblogs kunnen enkel nog vervolgd en bestraft worden door het hof van assisen. Dat blijkt uit twee recente arresten van het Hof van Cassatie, zo schrijft professor mediarecht Dirk Voorhoof (UGent) op mediakritiek.be (en eerder in de juristenkrant).

De grondwettelijke bescherming van de persvrijheid in België steunt op grondwetsartikel 25, dat de vrijheid van drukpers waarborgt en koppelt aan het verbod op censuur, en op artikel 150 dat het hof van assisen bevoegd maakt om te oordelen over drukpersmisdrijven. Het Hof van Cassatie oordeelde in twee recente arresten dat opiniestukken, commentaren en artikels op weblogs, internetfora of websites die "lasterlijk" of "beledigend" zouden zijn, als uitingen van drukpersmisdrijven beschouwd moeten worden, net als bij de klassieke media. "De gevolgen zijn niet min", aldus Voorhoof. "Want voor laster en beledigingen start men geen assisenprocedure op. Een feitelijke straffeloosheid dus. Het Hof van Cassatie maakte ook duidelijk dat de strafbare uitingen geen verband moet houden met een maatschappelijk belang of een publiek debat. Alle soorten strafbare meningen die via het internet openbaar gemaakt en verspreid worden, zijn drukpersmisdrijven. Het arrest geldt niet alleen voor media met actualiteitsberichtgeving vanuit een journalistieke invalshoek, maar zorgt ervoor dat iedereen die dergelijke uitingen via het internet post, geen vervolging moet vrezen. Voorhoof merkt wel op dat de situatie anders is voor drukpersmisdrijven die aanzetten tot haat of discriminatie wegens geloof of levensovertuiging of seksuele geaardheid. (KAV)

Onze partners