Instroom inburgeraars stabiliseert en kleurt Europeser

09/02/12 om 11:12 - Bijgewerkt om 11:12

(Belga) Het aantal nieuwkomers in een Vlaams inburgeringstraject is vorig jaar gestabiliseerd op 40.997, na een forse stijging in 2010. De instroom wordt wel steeds "Europeser", waarbij Nederland met 5.665 nieuwkomers nog steeds de lijst van herkomstlanden aanvoert. Dat heeft Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA) bekendgemaakt. De hoge instroom in 2010 zorgde ook voor een stijging met veertig procent van het aantal uitgereikte inburgeringsattesten in 2011.

Vlaanderen verplicht nieuwkomers van buiten Europa een inburgeringscontract te tekenen, net als asielzoekers die meer dan vier maanden geleden hun asielaanvraag indienden. Nieuwkomers uit een EU-lidstaat, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland kunnen zelf beslissen al dan niet in een traject te stappen. Vorig jaar was 78 procent van de inburgeraars daar decretaal toe verplicht. De instroom varieerde wel naargelang de regio. De stad Antwerpen, Gent en Vlaams-Brabant zagen nog een stijging, maar in de rest van Vlaanderen werd voor het eerst sinds 2009 een daling opgetekend. De meeste nieuwkomers komen nog steeds uit Nederland (5.665), gevolgd door Polen (4.421), Roemenië (2.551), Marokko (2.274) en Bulgarije (1.872). Intussen komt al 55 procent van de instromers uit Europa, tegenover 51 procent in 2010. De instroom uit Roemenië steeg met de helft, maar ook de aantallen uit Spanje (+48%), Irak (32%) en India (+26%) gingen fors omhoog. De instroom vanuit Turkije daalde dan weer met ruim acht procent. De hoge instroom in 2010 joeg bovendien het aantal behaalde attesten het jaar nadien met veertig procent de hoogte in. De onthaalbureaus telden nog 5.997 inbreuken, maar slechts in twee op drie gevallen kwam het effectief tot een ingebrekestelling. "De administratieve geldboete werpt zijn vruchten af", besluit Bourgeois. (KME)

Onze partners